หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 41 34 82.93% 4 9.76% 3 7.32% 0 0% 41
2 โรงเรียนบ้านค้อน้อย 40 28 77.78% 6 16.67% 2 5.56% 0 0% 36
3 โรงเรียนบ้านนาจาน 35 26 74.29% 5 14.29% 3 8.57% 1 2.86% 35
4 โรงเรียนบ้านโนนแดง 29 24 82.76% 3 10.34% 2 6.9% 0 0% 29
5 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล 27 21 77.78% 4 14.81% 2 7.41% 0 0% 27
6 โรงเรียนบ้านนาดู่ 27 21 77.78% 2 7.41% 3 11.11% 1 3.7% 27
7 โรงเรียนบ้านโนนบอน 26 17 73.91% 4 17.39% 1 4.35% 1 4.35% 23
8 โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ 22 17 80.95% 3 14.29% 0 0% 1 4.76% 21
9 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) 21 17 85% 3 15% 0 0% 0 0% 20
10 โรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) 20 15 78.95% 3 15.79% 0 0% 1 5.26% 19
11 โรงเรียนบ้านนาดี (นาเยีย) 20 15 78.95% 2 10.53% 1 5.26% 1 5.26% 19
12 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ 16 14 100% 0 0% 0 0% 0 0% 14
13 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง 18 13 72.22% 5 27.78% 0 0% 0 0% 18
14 โรงเรียนบ้านคำขวาง 19 13 76.47% 4 23.53% 0 0% 0 0% 17
15 โรงเรียนบ้านสระสมิง 18 13 86.67% 2 13.33% 0 0% 0 0% 15
16 โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง 13 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 13
17 โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) 15 12 80% 2 13.33% 1 6.67% 0 0% 15
18 โรงเรียนบ้านท่าลาด 20 12 80% 2 13.33% 0 0% 1 6.67% 15
19 โรงเรียนบ้านหนองเทา 15 10 66.67% 4 26.67% 1 6.67% 0 0% 15
20 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 13 9 69.23% 4 30.77% 0 0% 0 0% 13
21 โรงเรียนบ้านนาเรือง 15 9 75% 1 8.33% 2 16.67% 0 0% 12
22 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
23 โรงเรียนประชารัฐสามัคคี (ธนาคารกรุงเทพ 13) 10 9 90% 0 0% 1 10% 0 0% 10
24 โรงเรียนบ้านโพนเมือง 18 8 57.14% 4 28.57% 2 14.29% 0 0% 14
25 โรงเรียนบ้านบก (มั่นสามัคคีพิทยาคาร) 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
26 โรงเรียนบ้านคุ้ม 10 8 80% 0 0% 2 20% 0 0% 10
27 โรงเรียนบ้านหนองศิลา (พรชุมชนวิทยา) 17 7 41.18% 7 41.18% 3 17.65% 0 0% 17
28 โรงเรียนบ้านโนนจิก 12 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
29 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 11 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
30 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย 12 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
31 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 11 7 63.64% 2 18.18% 0 0% 2 18.18% 11
32 โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
33 โรงเรียนบ้านคำข่า 12 6 50% 5 41.67% 0 0% 1 8.33% 12
34 โรงเรียนงามจิตวารินชำราบ 2 11 6 54.55% 2 18.18% 0 0% 3 27.27% 11
35 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น 12 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
36 โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร) 9 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
37 โรงเรียนบ้านค้อบอน 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
38 โรงเรียนบ้านหนองบัว 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
39 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
40 โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 9 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
41 โรงเรียนบ้านดอนยู 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
42 โรงเรียนบ้านขามป้อม 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
43 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
44 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
45 โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
46 โรงเรียนบ้านโนนชาดผดุงวิทย์ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
47 โรงเรียนบ้านสะพานโดม 12 5 45.45% 5 45.45% 0 0% 1 9.09% 11
48 โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
49 โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
50 โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา 12 5 55.56% 1 11.11% 3 33.33% 0 0% 9
51 โรงเรียนบ้านวังยาง 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
52 โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา 7 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
53 โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
54 โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
55 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
56 โรงเรียนบ้านหินแห่ 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
57 โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ (ก่อวิทยาคาร) 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
58 โรงเรียนบ้านคำสว่าง 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
59 โรงเรียนบ้านแก่งโดม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
60 โรงเรียนบ้านเกษตรพัฒนา 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
61 โรงเรียนบ้านโนนงาม 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
62 โรงเรียนบ้านถ่อน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
63 โรงเรียนบ้านนาแก 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
64 โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
65 โรงเรียนบ้านท่างอย 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
66 โรงเรียนบ้านหนองกระบือ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
67 โรงเรียนบ้านกุดระงุม 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
68 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
69 โรงเรียนบ้านบอน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
70 โรงเรียนบ้านบุ่ง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
71 โรงเรียนบ้านยางวังกางฮุง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
72 โรงเรียนบ้านโนนเกษม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
73 โรงเรียนบ้านแกนาคำ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
74 โรงเรียนบ้านอาเลา 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
75 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (บุญคุรุราษฎร์วิทยา) 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
76 โรงเรียนบ้านกะแอก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
77 โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
78 โรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ (อิสระคุรุราษฎร์) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
79 โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนบ้านโปร่ง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนอนุบาลจิรพัฒน์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
82 โรงเรียนบ้านหนองไฮ (ประชานุกูลวิทยา) 7 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
83 โรงเรียนบ้านคำสมิง 6 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
84 โรงเรียนบ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
85 โรงเรียนบ้านบัวเทิง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
86 โรงเรียนบ้านโนนแคน 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
87 โรงเรียนบ้านโพนงาม 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
88 โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน 10 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
89 โรงเรียนบ้านสว่าง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
90 โรงเรียนบ้านเปือย 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
91 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค 6 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
92 โรงเรียนบ้านคอนสาย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
93 โรงเรียนบ้านทางสาย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
94 โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนพิกุล 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
95 โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
96 โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า (คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
97 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
98 โรงเรียนบ้านผับแล้ง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
99 โรงเรียนบ้านคูสว่าง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนบ้านทรายทอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านนางาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านนาดี (สำโรง) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนบ้านนาประชุม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านผำ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านหนองคู (โสภณประชานุกูล) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนบ้านหนองแปน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนบ้านแสนคำ (นาชุมสามัคคี) 8 1 14.29% 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 7
110 โรงเรียนบ้านธาตุ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
111 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
112 โรงเรียนบ้านหินลาด 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านห่องชัน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านบัววัด 5 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
115 โรงเรียนบ้านกุดชุม 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
116 โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
117 โรงเรียนบ้านผึ้งโดม 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนบ้านดอนชาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนบ้านดอนผอุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนบ้านดอนม่วง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยาสาขาบ้านหนองแวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนบ้านหนองหิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านแพง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านป่าข่า 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านโนนยาง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านวังคก 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
129 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษม 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
130 โรงเรียนบ้านจั่น 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
131 โรงเรียนบ้านบัวท่า 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
132 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
133 โรงเรียนบ้านห่องยูง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนบ้านแก้งยาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านนาสะแบง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (วาริน) 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
137 โรงเรียนบ้านบาก 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
138 โรงเรียนบ้านหาดสวนยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]