หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
การศึกษาก้าวไกล ร่วมใจพัฒนา อุบลเขต 5 มุ่งสู่มาตรฐานสากล
1-3 ตุลาคม 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคารเอนประสงค์ 1 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐ เปนต้นไป
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ บริเวณสวนป่า 1 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐ เปนต้นไป
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ บริเวณสวนป่า 2 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐ เปนต้นไป
-
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ศูนย์เสริมสร้างบุคลากร 1 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๐๐
-
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ศูนย์เสริมสร้างบุคลากร 2 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๐๐
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]