หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
การศึกษาก้าวไกล ร่วมใจพัฒนา อุบลเขต 5 มุ่งสู่มาตรฐานสากล
1-3 ตุลาคม 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุม สิริโพธิ์แก้ว 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ ๑.ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการแข่งขันทีมละ๑เครื่องโดยมีระบบปฏิบัติการ ตามหลักเกณฑ์การแข่งขัน ๒.ภาคเช้ารายงานตัวเวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๓๐
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุม สิริโพธิ์แก้ว 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ ๑.ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการแข่งขันทีมละ๑เครื่องโดยมีระบบปฏิบัติการ ตามหลักเกณฑ์การแข่งขัน ๒.ภาคเช้ารายงานตัวเวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๓๐
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุม สิริโพธิ์แก้ว 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐ เป็นต้นไป ๑.ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการแข่งขันทีมละ๑เครื่องโดยมีระบบปฏิบัติการ ตามหลักเกณฑ์การแข่งขัน ๒.ภาคเช้ารายงานตัวเวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๓๐
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ศูนย์เสริมสร้างบุคลากร 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ ๑.ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการแข่งขันทีมละ๑เครื่องโดยมีระบบปฏิบัติการ ตามหลักเกณฑ์การแข่งขัน ๒.ภาคเช้ารายงานตัวเวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๓๐
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุม สิริโพธิ์แก้ว 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ ๑.ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการแข่งขันทีมละ๑เครื่องโดยมีระบบปฏิบัติการ ตามหลักเกณฑ์การแข่งขัน ๒.ภาคเช้ารายงานตัวเวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๓๐
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ศูนย์เสริมสร้างบุคลากร 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ ๑.ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการแข่งขันทีมละ๑เครื่องโดยมีระบบปฏิบัติการ ตามหลักเกณฑ์การแข่งขัน ๒.ภาคเช้ารายงานตัวเวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๓๐
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ศูนย์เสริมสร้างบุคลากร 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ ๑.ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการแข่งขันทีมละ๑เครื่องโดยมีระบบปฏิบัติการ ตามหลักเกณฑ์การแข่งขัน ๒.ภาคเช้ารายงานตัวเวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๓๐
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุม สิริโพธิ์แก้ว 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ ๑.ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการแข่งขันทีมละ๑เครื่องโดยมีระบบปฏิบัติการ ตามหลักเกณฑ์การแข่งขัน ๒.ภาคเช้ารายงานตัวเวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๓๐
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุม สิริโพธิ์แก้ว 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ ๑.ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการแข่งขันทีมละ๑เครื่องโดยมีระบบปฏิบัติการ ตามหลักเกณฑ์การแข่งขัน ๒.ภาคเช้ารายงานตัวเวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๓๐
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุม สิริโพธิ์แก้ว 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ ๑.ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการแข่งขันทีมละ๑เครื่องโดยมีระบบปฏิบัติการ ตามหลักเกณฑ์การแข่งขัน ๒.ภาคเช้ารายงานตัวเวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๓๐
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ห้องศูนย์การเรียนรู้ 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
09.00-12.00 ๑.ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการแข่งขันทีมละ๑เครื่องโดยมีระบบปฏิบัติการ ตามหลักเกณฑ์การแข่งขัน ๒.ภาคเช้ารายงานตัวเวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๓๐
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุม สิริโพธิ์แก้ว 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ ๑.ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการแข่งขันทีมละ๑เครื่องโดยมีระบบปฏิบัติการ ตามหลักเกณฑ์การแข่งขัน ๒.ภาคเช้ารายงานตัวเวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๓๐Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]