หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
การศึกษาก้าวไกล ร่วมใจพัฒนา อุบลเขต 5 มุ่งสู่มาตรฐานสากล
1-3 ตุลาคม 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โรงจอดรถด้านหอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์สำหรับรองนั่งและโต๊ะสำหรับนำเสนองานมาเอง
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โรงจอดรถ ด้านห้องน้ำ 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์สำหรับรองนั่งและโต๊ะสำหรับนำเสนองานมาเอง
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โรงจอดรถ ด้านห้องน้ำ 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์สำหรับรองนั่งและโต๊ะสำหรับนำเสนองานมาเอง
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โรงจอดรถด้านหอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ รายงานตัวเวลา๐๗.๓๐-๐๘.๓๐น.
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ลานดอกจาน สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ 2 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์สำหรับรองนั่งและโต๊ะสำหรับนำเสนองานมาเอง
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ลานดอกจาน สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ 2 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์สำหรับรองนั่งและโต๊ะสำหรับนำเสนองานมาเอง
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 2 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐ เป็นต้นไป ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์สำหรับรองนั่งและโต๊ะสำหรับนำเสนองานมาเอง
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 1 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์สำหรับรองนั่งและโต๊ะสำหรับนำเสนองานมาเอง
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐ เป็นต้นไป ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์สำหรับรองนั่งและโต๊ะสำหรับนำเสนองานมาเอง
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 1 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์สำหรับรองนั่งและโต๊ะสำหรับนำเสนองานมาเอง
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หน้าอาคารอำนวยการ 2 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐ เป็นต้นไป ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์สำหรับรองนั่งและโต๊ะสำหรับนำเสนองานมาเอง
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หน้าอาคารอำนวยการ 1 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐ เป็นต้นไป ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์สำหรับรองนั่งและโต๊ะสำหรับนำเสนองานมาเอง
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โรงจอดรถด้านหอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 2 ต.ค. 2558 ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ การประกอบอาหารใช้เตาแก็สแทนเตาไฟฟ้าได้ในระดับเขตพื้นที่
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โรงจอดรถ ด้านห้องน้ำ 2 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ การประกอบอาหารใช้เตาแก็สแทนเตาไฟฟ้าได้ในระดับเขตพื้นที่
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โรงจอดรถด้านหอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 1 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
09.00-12.00 การประกอบอาหารใช้เตาแก็สแทนเตาไฟฟ้าได้ในระดับเขตพื้นที่
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โรงจอดรถ ด้านห้องน้ำ 1 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
09.00-12.00 การประกอบอาหารใช้เตาแก็สแทนเตาไฟฟ้าได้ในระดับเขตพื้นที่
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ลานดอกจาน สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์สำหรับรองนั่งและโต๊ะสำหรับนำเสนองานมาเอง
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ลานดอกจาน สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์สำหรับรองนั่งและโต๊ะสำหรับนำเสนองานมาเองCopyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]