หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
การศึกษาก้าวไกล ร่วมใจพัฒนา อุบลเขต 5 มุ่งสู่มาตรฐานสากล
1-3 ตุลาคม 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคารอนุบาล 1 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ รายงานตัวเวลา๐๗.๓๐-๐๘.๓๐น.
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคารอนุบาล 2 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ รายงานตัวเวลา๐๗.๓๐-๐๘.๓๐น.



Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]