หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
การศึกษาก้าวไกล ร่วมใจพัฒนา อุบลเขต 5 มุ่งสู่มาตรฐานสากล
1-3 ตุลาคม 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ห้องศูนย์การเรียนรู้ 1 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐ เป็นต้นไป นำเสนอไม่เกิน ๗ นาที
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ศูนย์การเรียนรู้ 1 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๑๓.๐๐ เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา๑๑.๓๐-๑๒.๓๐
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ศาลาการเปรียญวัดบ้านหนองสำราญ 1 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐ เปนต้นไป
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ศาลาการเปรียญวัดบ้านหนองสำราญ 1 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐ เป็นต้นไป
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ศาลาการเปรียญวัดบ้านหนองสำราญ 1 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐ เปนต้นไป
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]