หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
การศึกษาก้าวไกล ร่วมใจพัฒนา อุบลเขต 5 มุ่งสู่มาตรฐานสากล
1-3 ตุลาคม 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

[ ทั้งหมด   29 ก.ย. 2557   1 ต.ค. 2558   2 ต.ค. 2558   3 ต.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 29 ก.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ลานดอกจาน สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ 29 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ลานดอกจาน สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ 29 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุม สิริโพธิ์แก้ว สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ 29 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ 29 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ลานดอกจาน สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ 29 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 29
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ลานดอกจาน สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ 29 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 29
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 29 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐ เป็นต้นไป
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 29 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐ เป็นต้นไป
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ลานดอกจาน สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ 29 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 29
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ลานดอกจาน สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ 29 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 29
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]