หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
การศึกษาก้าวไกล ร่วมใจพัฒนา อุบลเขต 5 มุ่งสู่มาตรฐานสากล
1-3 ตุลาคม 2558
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

[ ทั้งหมด   29 ก.ย. 2557   1 ต.ค. 2558   2 ต.ค. 2558   3 ต.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 3 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เวทีสนามกีฬา 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 15
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
2 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เวทีสนามกีฬา 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 28
09.00-16.30
3 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เวทีสนามกีฬา 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 20
09.00-16.30
4 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อาคารศูนย์ลูกเสือ 3 ต.ค. 2558 ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
5 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อาคารศูนย์ลูกเสือ 3 ต.ค. 2558 ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
6 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เวทีหน้าหอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
7 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เวทีหน้าหอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุม สิริโพธิ์แก้ว 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุม สิริโพธิ์แก้ว 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๑.๐๐
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุม สิริโพธิ์แก้ว 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐ เป็นต้นไป
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ศูนย์เสริมสร้างบุคลากร 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๕.๐๐
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุม สิริโพธิ์แก้ว 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ศูนย์เสริมสร้างบุคลากร 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๕.๐๐
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ศูนย์เสริมสร้างบุคลากร 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๕.๐๐
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุม สิริโพธิ์แก้ว 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุม สิริโพธิ์แก้ว 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุม สิริโพธิ์แก้ว 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ห้องศูนย์การเรียนรู้ 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
09.00-12.00
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หอประชุม สิริโพธิ์แก้ว 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ โรงยิม โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐ เป็นต้นไป
2 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ โรงยิม โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐ เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โรงจอดรถด้านหอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โรงจอดรถ ด้านห้องน้ำ 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โรงจอดรถ ด้านห้องน้ำ 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 โรงจอดรถด้านหอประชุมสิริโพธิ์แก้ว 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
5 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐ เป็นต้นไป
6 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ลานดอกจาน สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
7 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ลานดอกจาน สพป.อุบลราชธานี เขต ๕ 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคารเรียน ๒ ห้อง ป.๔/๑,ป.๔/๒ 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
2 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคารเรียน ๒ ห้อง ป.๕/๑,ป.๕/๒ 3 ต.ค. 2558 ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ ห้องส่งเสริมพุทธศาสนา อาคารห้องสมุด ชั้ันบน 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
2 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ ห้องส่งเสริมพุทธศาสนา อาคารห้องสมุด ชั้ันบน 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
3 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ ห้องส่งเสริมพุทธศาสนา อาคารห้องสมุด ชั้ันบน 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคาร ๑ ชั้นบน ห้องป.๓/๑ 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
2 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคาร ๑ ชั้นบน ห้องป.๓/๑ 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคาร ๑ ชั้นบน ห้องป.๓/๑ 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
4 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคาร ๑ ชั้นบน ห้องป.๓/๑ 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
5 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคาร ๑ ชั้นบน ห้องป.๓/๑ 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
6 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคารเอนกประสงค์ ห้องใหญ่ 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
7 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคาร ๑ ชั้นบน ห้องป.๓/๒ 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
8 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคาร ๑ ชั้นบน ห้องป.๓/๒ 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
9 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคาร ๑ ชั้นบน ห้องป.๓/๒ 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
10 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคาร ๑ ชั้นบน ห้องป.๓/๒ 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
11 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคาร ๑ ชั้นบน ห้องป.๓/๒ 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
12 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคารเอนกประสงค์ ห้องเล็ก 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
13 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคารเอนกประสงค์ ห้องเล็ก 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
14 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคารเอนกประสงค์ ห้องเล็ก 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
15 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคารเอนกประสงค์ ห้องเล็ก 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
16 280 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคารเอนกประสงค์ ห้องเล็ก 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
17 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคารเอนกประสงค์ ห้องใหญ่ 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
18 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคารเอนกประสงค์ ห้องใหญ่ 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
19 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคารเอนกประสงค์ ห้องใหญ่ 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
20 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคารเอนกประสงค์ ห้องใหญ่ 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
21 285 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคารเอนกประสงค์ ห้องใหญ่ 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ โรงอาหาร ช ๒ 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
2 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ โรงอาหาร ช ๒ 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
3 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ ระเบียงหน้าอาคารเรียน ๒ ชั้นล่าง 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
4 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ ระเบียงหน้าอาคารเรียน ๒ ชั้นล่าง 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
5 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคารเรียน ๓ ชั้นม.๑ 3 ต.ค. 2558 ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
6 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคารเรียน ๓ ชั้นม.๑ 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
7 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคารเรียน ๓ ชั้นม.๒ 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
8 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ ระเบียงหน้าอาคารเรียน ๒ ชั้นล่าง 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
9 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ ระเบียงหน้าอาคารเรียน ๒ ชั้นล่าง 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
10 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคาร ๑ ช้นล่าง ป.๑/๑-ป.๑/๒ 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
11 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคาร ๑ ช้นล่าง ป.๑/๑-ป.๑/๒ 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
12 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านแขมเจริญ อาคาร ๑ ช้นล่าง ป.๑/๑-ป.๑/๒ 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
13 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ ระเบียงหน้าอาคารเรียน ๒ ชั้นล่าง 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
14 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ ระเบียงหน้าอาคารเรียน ๒ ชั้นล่าง 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 500 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อาคารศูนย์OSOP 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
2 503 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อาคารศูนย์OSOP 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
3 501 การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อาคารศูนย์OSOP 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
4 504 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อาคารศูนย์OSOP 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
5 505 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อาคารศูนย์OSOP 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
6 506 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อาคารศูนย์OSOP 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
7 507 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อาคารศูนย์OSOP 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
8 508 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อาคารศูนย์OSOP 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 28
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
9 502 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เวทีสนามกีฬา 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐
10 509 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เวทีสนามกีฬา 3 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 29
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]