หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อุดรธานี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนโนนสูง 65 34 56.67% 17 28.33% 8 13.33% 1 1.67% 60
2 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 32 28 87.5% 3 9.38% 1 3.13% 0 0% 32
3 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล 34 25 73.53% 5 14.71% 2 5.88% 2 5.88% 34
4 โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 36 21 58.33% 10 27.78% 4 11.11% 1 2.78% 36
5 โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ 30 19 65.52% 6 20.69% 3 10.34% 1 3.45% 29
6 โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ 36 18 51.43% 14 40% 3 8.57% 0 0% 35
7 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 32 16 66.67% 7 29.17% 1 4.17% 0 0% 24
8 โรงเรียนบ้านโคกลาด 25 16 64% 6 24% 3 12% 0 0% 25
9 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา 28 15 65.22% 3 13.04% 4 17.39% 1 4.35% 23
10 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 20 15 75% 3 15% 1 5% 1 5% 20
11 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข 21 14 66.67% 5 23.81% 2 9.52% 0 0% 21
12 โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง 24 14 66.67% 2 9.52% 5 23.81% 0 0% 21
13 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 21 12 60% 5 25% 1 5% 2 10% 20
14 โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ 19 12 63.16% 5 26.32% 0 0% 2 10.53% 19
15 โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด 15 11 73.33% 3 20% 0 0% 1 6.67% 15
16 โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม 14 11 78.57% 3 21.43% 0 0% 0 0% 14
17 โรงเรียนบานหนองแซงสร้อย 23 10 50% 8 40% 2 10% 0 0% 20
18 โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน 20 10 50% 8 40% 2 10% 0 0% 20
19 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว 18 10 58.82% 7 41.18% 0 0% 0 0% 17
20 โรงเรียนบ้านตาด 18 10 62.5% 4 25% 1 6.25% 1 6.25% 16
21 โรงเรียนหนองไฮวิทยา 14 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
22 โรงเรียนบ้านเตาไห 15 10 71.43% 1 7.14% 2 14.29% 1 7.14% 14
23 โรงเรียนบ้านเลื่อม 18 9 52.94% 7 41.18% 1 5.88% 0 0% 17
24 โรงเรียนบ้านนามั่ง 17 9 56.25% 7 43.75% 0 0% 0 0% 16
25 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา 19 9 56.25% 6 37.5% 1 6.25% 0 0% 16
26 โรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี 18 9 50% 4 22.22% 3 16.67% 2 11.11% 18
27 โรงเรียนประชาสามัคคี 17 9 52.94% 4 23.53% 1 5.88% 3 17.65% 17
28 โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ 19 9 52.94% 2 11.76% 4 23.53% 2 11.76% 17
29 โรงเรียนสุมเส้าวิทยา 15 9 69.23% 2 15.38% 2 15.38% 0 0% 13
30 โรงเรียนบ้านนาพู่ 14 9 75% 2 16.67% 0 0% 1 8.33% 12
31 โรงเรียนบ้านหมากหญ้า 14 9 69.23% 1 7.69% 3 23.08% 0 0% 13
32 โรงเรียนบ้านหนองบัว 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
33 โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง 11 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
34 โรงเรียนรัฐประชา 509 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
35 โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง 10 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
36 โรงเรียนบ้านนาคลอง 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
37 โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ 17 8 47.06% 4 23.53% 4 23.53% 1 5.88% 17
38 โรงเรียนบ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ 13 8 66.67% 2 16.67% 0 0% 2 16.67% 12
39 โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน 9 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
40 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน 21 7 41.18% 10 58.82% 0 0% 0 0% 17
41 โรงเรียนมิตรภาพ 6 18 7 43.75% 6 37.5% 3 18.75% 0 0% 16
42 โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม 13 7 58.33% 4 33.33% 0 0% 1 8.33% 12
43 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) 13 7 53.85% 3 23.08% 2 15.38% 1 7.69% 13
44 โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง 12 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
45 โรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
46 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
47 โรงเรียนบ้านทอนดอนยาว 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
48 โรงเรียนบ้านยวด 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
49 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (อ.เพ็ญ) 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
50 โรงเรียนบ้านหนองตูม 13 6 46.15% 6 46.15% 0 0% 1 7.69% 13
51 โรงเรียนบ้านดงยาง 14 6 46.15% 5 38.46% 1 7.69% 1 7.69% 13
52 โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ 12 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 12
53 โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
54 โรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม 11 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
55 โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
56 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
57 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 8 6 75% 0 0% 2 25% 0 0% 8
58 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
59 โรงเรียนบ้านจำปาประชานุเคราะห์ 10 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 10
60 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 11 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
61 โรงเรียนอุดรวิทยา 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
62 โรงเรียนบ้านน้ำพ่น 10 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
63 โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง 11 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
64 โรงเรียนบ้านนาคำหลวง 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
65 โรงเรียนบ้านพรานเหมือน 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
66 โรงเรียนบ้านหินโงม 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
67 โรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
68 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม 10 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
69 โรงเรียนบ้านนาพัง 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
70 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
71 โรงเรียนบ้านเซประชาอุทิศ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
72 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
73 โรงเรียนบ้านดงเค็ง(นำวัฒนาอุปถัมภ์) 8 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
74 โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ 8 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
75 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 7 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
76 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
77 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน 19 4 26.67% 5 33.33% 4 26.67% 2 13.33% 15
78 โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา 11 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 11
79 โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา 11 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
80 โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
81 โรงเรียนโนนรังหนองผือวิทยา 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
82 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
83 โรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพล 9 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 9
84 โรงเรียนบ้านถิ่นสุขาวิทยา 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
85 โรงเรียนบ้านเลา 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
86 โรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
87 โรงเรียนบ้านดงศรีสำราญ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
88 โรงเรียนบ้านหนองบั่วประชาสรรค์ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
89 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน – สร้างแก้ว 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
90 โรงเรียนบ้านคอนเลียบ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
91 โรงเรียนบ้านเชียงดา 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
92 โรงเรียนท่าหนาด 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
93 โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
94 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
95 โรงเรียนบ้านโนนหวาย 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
96 โรงเรียนเซนต์เมรี่ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
97 โรงเรียนบ้านอูบมุง 12 3 30% 6 60% 1 10% 0 0% 10
98 โรงเรียนกระจ่างวิทย์ 11 3 27.27% 4 36.36% 1 9.09% 3 27.27% 11
99 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง 8 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
100 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่ 9 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
101 โรงเรียนบ้านหนองหลอด 7 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
102 โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
103 โรงเรียนบ้านนาพูนทรัพย์ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
104 โรงเรียนบ้านนาสะอาด 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
105 โรงเรียนบ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง 11 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
106 โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 8 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
107 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 7 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
108 โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน 7 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
109 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๑ 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
110 โรงเรียนบ้านดงปอ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
111 โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
112 โรงเรียนบ้านท่าเสียว 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
113 โรงเรียนบ้านเชียงยืน 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
114 โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่67 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
115 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
116 โรงเรียนบ้านนาแอง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
117 โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
118 โรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาว 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
119 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
120 โรงเรียนบ้านเม่น 6 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
121 โรงเรียนบ้านหนองตุ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
122 โรงเรียนบ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
123 โรงเรียนบ้านดู่ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
124 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
125 โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
126 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
127 โรงเรียนบ้านแพงศรี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
128 โรงเรียนบ้านหนองขาม (ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) 12 2 20% 5 50% 1 10% 2 20% 10
129 โรงเรียนบ้านโพนเลาโพนทอง 8 2 25% 5 62.5% 0 0% 1 12.5% 8
130 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 7 2 28.57% 5 71.43% 0 0% 0 0% 7
131 โรงเรียนสร้างแป้น 7 2 28.57% 5 71.43% 0 0% 0 0% 7
132 โรงเรียนบ้านหัวบึง 8 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
133 โรงเรียนบ้านโคกผักหอม 7 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
134 โรงเรียนบ้านชาด 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
135 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
136 โรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคน 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
137 โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
138 โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
139 โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
140 โรงเรียนบ้านโก่ย 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
141 โรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดิน 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
142 โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 6 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
143 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง (อำเภอเพ็ญ) 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
144 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
145 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
146 โรงเรียนบ้านด่าน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
147 โรงเรียนบ้านศรีสว่าง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
148 โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
149 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง อ.เพ็ญ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
150 โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
151 โรงเรียนบ้านหนองผง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
152 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
153 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
154 โรงเรียนนิคมโนนสมบูรณ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านจอมศรี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
157 โรงเรียนบ้านนาหว้า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
160 โรงเรียนบ้านโนนยาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
161 โรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
162 โรงเรียนบ้านจำปา 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
163 โรงเรียนโนนชาดวรุบลวิทยา 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
164 โรงเรียนบ้านอี่เลี่ยน 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
165 โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
166 โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
167 โรงเรียนหว้าน 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
168 โรงเรียนบ้านเชียงพัง 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
169 โรงเรียนบ้านขาว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
170 โรงเรียนบ้านใหม่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
171 โรงเรียนไทยสมุทรมิตรภาพที่ 187 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
172 โรงเรียนบ้านป่อง 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
173 โรงเรียนบ้านดงอุดม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
174 โรงเรียนบ้านดอนบาก 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
175 โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
176 โรงเรียนเจซี.บ้านอินทร์แปลง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
177 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 4 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
178 โรงเรียนบ้านหนองกุง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
179 โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านจำปาวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านดงขันทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านดงผักเทียม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนบ้านหนองสวรรค์(ไชยเชียงพิณ) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
188 โรงเรียนเทศบาล 8 ไทยรัฐวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
189 โรงเรียนพิชญบัณฑิต2 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
190 โรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
191 โรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดม 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
192 โรงเรียนบ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
193 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
194 โรงเรียนอนุบาลลดา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
195 โรงเรียนบ้านไชยฟอง 4 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
196 โรงเรียนบ้านนาทาม 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
197 โรงเรียนชุมชนหนองแสง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
198 โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
199 โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
200 โรงเรียนบ้านยางซอง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
201 โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
202 โรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
203 โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
204 โรงเรียนบ้านอีหลุ่ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
205 โรงเรียนบ้านโนนสวาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
206 โรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทราย 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
207 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
208 โรงเรียนบ้านถ่อน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
209 โรงเรียนบ้านโคกศรีแก้ว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
210 โรงเรียนบ้านโนนนกหอ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
211 โรงเรียนเทพนุสรณ์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
212 โรงเรียนบ้านหม้อ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
213 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
214 โรงเรียนโคกก่องหนองแวงยาว 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
215 โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 7 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
216 โรงเรียนบ้านยางบึง 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
217 โรงเรียนเทศบาล 11 อนุบาลหนองหิน 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
218 โรงเรียนดอนอุดม(เนยอุปถัมป์) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
219 โรงเรียนบ้านนาดี 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
220 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
221 โรงเรียนบ้านหนองแวงเดิดเกษตรสมบูรณ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
222 โรงเรียนบ้านโคกหนองแซง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]