หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม 13 33 15
2 006 โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ 19 53 36
3 008 โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ 12 26 18
4 010 โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา 1 10 2
5 011 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 2 6 4
6 013 โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ 17 43 25
7 014 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว 18 35 23
8 015 โรงเรียนชุมชนหนองแสง 2 3 2
9 016 โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ 6 19 12
10 012 โรงเรียนชุมชนโนนสูง 65 152 100
11 019 โรงเรียนดอนอุดม(เนยอุปถัมป์) 1 3 2
12 020 โรงเรียนท่าหนาด 4 12 8
13 035 โรงเรียนนาทรายนาม่วง 0 0 0
14 037 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 8 52 15
15 039 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 3 6 5
16 040 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๑ 6 11 8
17 036 โรงเรียนนิคมโนนสมบูรณ์ 2 6 4
18 185 โรงเรียนบานหนองแซงสร้อย 23 37 31
19 043 โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ 19 41 33
20 044 โรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดิน 4 7 5
21 045 โรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ 5 12 6
22 046 โรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแก 1 2 2
23 049 โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลน 1 1 1
24 052 โรงเรียนบ้านขาว 2 5 2
25 050 โรงเรียนบ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ 3 9 6
26 051 โรงเรียนบ้านข้าวสาร 0 0 0
27 054 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญ 3 8 6
28 053 โรงเรียนบ้านคอนเลียบ 5 22 11
29 055 โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง 24 69 41
30 065 โรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง 5 50 18
31 066 โรงเรียนบ้านจอมศรี 2 4 3
32 067 โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล 0 0 0
33 070 โรงเรียนบ้านจำปา 4 9 4
34 068 โรงเรียนบ้านจำปาประชานุเคราะห์ 10 20 13
35 069 โรงเรียนบ้านจำปาวิทยา 1 2 1
36 071 โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่67 4 10 7
37 072 โรงเรียนบ้านชาด 5 7 6
38 080 โรงเรียนบ้านดงขันทอง 1 2 2
39 082 โรงเรียนบ้านดงบัง 0 0 0
40 083 โรงเรียนบ้านดงปอ 5 12 9
41 084 โรงเรียนบ้านดงผักเทียม 1 3 2
42 085 โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง 10 23 16
43 087 โรงเรียนบ้านดงยาง 14 32 23
44 086 โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ 36 95 60
45 088 โรงเรียนบ้านดงศรีสำราญ 5 7 7
46 089 โรงเรียนบ้านดงหนองโพธิ์ 0 0 0
47 091 โรงเรียนบ้านดงอุดม 2 3 2
48 081 โรงเรียนบ้านดงเค็ง(นำวัฒนาอุปถัมภ์) 8 15 11
49 090 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1 2 1
50 092 โรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดม 2 6 4
51 094 โรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี 18 46 28
52 095 โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ 0 0 0
53 097 โรงเรียนบ้านดอนบาก 2 5 3
54 098 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 0 0 0
55 099 โรงเรียนบ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง 11 30 16
56 096 โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ 8 18 13
57 093 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 2 2 2
58 101 โรงเรียนบ้านดู่ 3 12 7
59 100 โรงเรียนบ้านด่าน 3 6 4
60 102 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน – สร้างแก้ว 6 12 8
61 103 โรงเรียนบ้านตาด 18 45 32
62 108 โรงเรียนบ้านถิ่นสุขาวิทยา 6 17 10
63 105 โรงเรียนบ้านถ่อน 1 3 1
64 106 โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ 5 12 6
65 107 โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย 4 5 5
66 109 โรงเรียนบ้านทอนดอนยาว 7 22 15
67 110 โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง 11 31 16
68 111 โรงเรียนบ้านท่าเสียว 5 13 8
69 112 โรงเรียนบ้านนาคลอง 9 17 11
70 113 โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้ 1 20 6
71 114 โรงเรียนบ้านนาคำหลวง 8 14 11
72 115 โรงเรียนบ้านนาดี 1 1 1
73 116 โรงเรียนบ้านนาทราย 0 0 0
74 117 โรงเรียนบ้านนาทาม 3 7 4
75 118 โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม 14 30 20
76 119 โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา 11 20 16
77 120 โรงเรียนบ้านนาพัง 7 21 14
78 121 โรงเรียนบ้านนาพูนทรัพย์ 6 8 7
79 122 โรงเรียนบ้านนาพู่ 14 25 20
80 123 โรงเรียนบ้านนามั่ง 17 60 28
81 125 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 0 0 0
82 127 โรงเรียนบ้านนาสะอาด 6 12 12
83 128 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 4 16 9
84 126 โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน 9 25 16
85 129 โรงเรียนบ้านนาหยาด 0 0 0
86 130 โรงเรียนบ้านนาหว้า 2 9 4
87 124 โรงเรียนบ้านนาเยีย 0 0 0
88 131 โรงเรียนบ้านนาแอง 4 17 10
89 134 โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา 4 9 4
90 133 โรงเรียนบ้านน้ำพ่น 10 22 16
91 132 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 3 12 7
92 146 โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม 3 7 5
93 145 โรงเรียนบ้านป่อง 3 12 6
94 147 โรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง 9 21 11
95 148 โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 8 18 13
96 149 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 0 0 0
97 150 โรงเรียนบ้านพรานเหมือน 8 20 11
98 154 โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี 3 5 3
99 159 โรงเรียนบ้านยวด 7 15 9
100 160 โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) 4 12 8
101 161 โรงเรียนบ้านยางซอง 2 4 2
102 162 โรงเรียนบ้านยางบึง 2 1 1
103 163 โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ 30 65 50
104 164 โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ 4 5 5
105 168 โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา 1 3 2
106 171 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1 1 1
107 170 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง (อำเภอเพ็ญ) 4 11 7
108 172 โรงเรียนบ้านศรีสว่าง 3 6 4
109 173 โรงเรียนบ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง 2 3 3
110 169 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 3 7 3
111 174 โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ 11 31 20
112 175 โรงเรียนบ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ 13 30 22
113 176 โรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาว 4 11 8
114 177 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 4 18 9
115 180 โรงเรียนบ้านหนองกุง 2 8 4
116 182 โรงเรียนบ้านหนองขาม (ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) 12 32 15
117 183 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา 28 78 43
118 184 โรงเรียนบ้านหนองคอนแสน 0 0 0
119 186 โรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคน 5 12 8
120 187 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 6 9 6
121 188 โรงเรียนบ้านหนองตุ 4 11 8
122 189 โรงเรียนบ้านหนองตูม 13 26 18
123 190 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน 19 34 28
124 191 โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 6 13 8
125 192 โรงเรียนบ้านหนองนาเจริญ 0 0 0
126 193 โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด 15 29 24
127 194 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม 10 26 14
128 201 โรงเรียนบ้านหนองบัว 11 19 14
129 199 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 5 15 9
130 198 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (อ.เพ็ญ) 7 10 9
131 197 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 7 11 10
132 196 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินบัวทอง 0 0 0
133 200 โรงเรียนบ้านหนองบั่วประชาสรรค์ 5 5 5
134 202 โรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำ 3 5 3
135 195 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 2 3 2
136 203 โรงเรียนบ้านหนองผง 3 6 4
137 209 โรงเรียนบ้านหนองสวรรค์(ไชยเชียงพิณ) 1 2 1
138 212 โรงเรียนบ้านหนองหลอด 7 7 7
139 213 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่ 9 33 9
140 214 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 2 1
141 217 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 11 25 17
142 216 โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย 3 11 6
143 205 โรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทราย 2 4 2
144 215 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 7 12 9
145 181 โรงเรียนบ้านหนองแก 0 0 0
146 206 โรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพล 9 25 15
147 208 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 7 9 8
148 207 โรงเรียนบ้านหนองแวงเดิดเกษตรสมบูรณ์ 1 3 2
149 210 โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ 1 1 1
150 211 โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว 2 5 3
151 218 โรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง 10 11 10
152 204 โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน 7 29 13
153 221 โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง 11 30 20
154 222 โรงเรียนบ้านหมากหญ้า 14 28 22
155 220 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 7 18 11
156 223 โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง 12 27 17
157 219 โรงเรียนบ้านหม้อ 2 7 2
158 224 โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย 5 15 8
159 225 โรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม 11 20 15
160 228 โรงเรียนบ้านหัวบึง 8 16 11
161 229 โรงเรียนบ้านหินโงม 9 18 15
162 227 โรงเรียนบ้านห้วยวังโตน 0 0 0
163 226 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 0 0 0
164 234 โรงเรียนบ้านอีหลุ่ง 1 2 2
165 233 โรงเรียนบ้านอี่เลี่ยน 5 10 4
166 235 โรงเรียนบ้านอูบมุง 12 26 18
167 047 โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 2 2 2
168 073 โรงเรียนบ้านเชียงดา 5 11 7
169 074 โรงเรียนบ้านเชียงพัง 3 3 3
170 075 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 4 20 5
171 076 โรงเรียนบ้านเชียงยืน 5 18 9
172 077 โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน 20 61 30
173 079 โรงเรียนบ้านเซประชาอุทิศ 6 15 8
174 264 โรงเรียนบ้านเดื่อ 0 0 0
175 104 โรงเรียนบ้านเตาไห 15 40 28
176 155 โรงเรียนบ้านเม่น 6 13 8
177 165 โรงเรียนบ้านเลา 7 13 8
178 166 โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก 8 19 16
179 167 โรงเรียนบ้านเลื่อม 18 29 25
180 178 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 5 11 8
181 230 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน 21 28 27
182 231 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง 8 17 13
183 151 โรงเรียนบ้านแพงศรี 3 9 5
184 157 โรงเรียนบ้านแมด 0 0 0
185 156 โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม 4 6 4
186 158 โรงเรียนบ้านแม่นนท์ 0 0 0
187 048 โรงเรียนบ้านโก่ย 4 14 7
188 056 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 21 34 27
189 057 โรงเรียนบ้านโคกผักหอม 7 9 8
190 058 โรงเรียนบ้านโคกลาด 25 41 35
191 059 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 6 17 10
192 063 โรงเรียนบ้านโคกศรีแก้ว 1 2 1
193 061 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 0 0 0
194 060 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง อ.เพ็ญ 3 5 5
195 062 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา 19 61 27
196 064 โรงเรียนบ้านโคกหนองแซง 1 6 3
197 135 โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี 2 6 4
198 137 โรงเรียนบ้านโนนนกหอ 1 2 1
199 138 โรงเรียนบ้านโนนบุญมี 0 0 0
200 139 โรงเรียนบ้านโนนยาง 2 6 4
201 140 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 0 0 0
202 141 โรงเรียนบ้านโนนสวาง 1 2 2
203 142 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข 21 43 32
204 143 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 4 6 5
205 144 โรงเรียนบ้านโนนหวาย 4 10 8
206 136 โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ 2 4 3
207 152 โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ 3 5 4
208 153 โรงเรียนบ้านโพนเลาโพนทอง 8 10 8
209 179 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 6 14 10
210 232 โรงเรียนบ้านใหม่ 2 7 4
211 078 โรงเรียนบ้านไชยฟอง 4 10 5
212 237 โรงเรียนประชาสามัคคี 17 34 25
213 238 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 9 25 16
214 244 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์อุดรธานี 0 0 0
215 245 โรงเรียนมิตรภาพ 6 18 31 24
216 246 โรงเรียนรัฐประชา 509 10 18 16
217 247 โรงเรียนสร้างแป้น 7 19 12
218 249 โรงเรียนสิริปุณโณ 0 0 0
219 250 โรงเรียนสุมเส้าวิทยา 15 27 19
220 251 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 32 112 55
221 253 โรงเรียนหนองไฮวิทยา 14 52 30
222 254 โรงเรียนหว้าน 3 7 6
223 259 โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม 9 19 14
224 261 โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 36 89 62
225 263 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 32 83 54
226 256 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล 34 82 55
227 007 โรงเรียนเจซี.บ้านอินทร์แปลง 2 4 4
228 004 โรงเรียนโคกก่องหนองแวงยาว 1 6 3
229 005 โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา 11 28 20
230 041 โรงเรียนโนนชาดวรุบลวิทยา 4 6 5
231 042 โรงเรียนโนนรังหนองผือวิทยา 7 10 10
232 033 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) 13 36 21
233 034 โรงเรียนไทยสมุทรมิตรภาพที่ 187 2 2 2
234 001 โรงเรียนกระจ่างวิทย์ 11 31 19
235 003 โรงเรียนคุณากรณ์ 0 0 0
236 018 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 0 0 0
237 236 โรงเรียนปรมินทร์ 0 0 0
238 239 โรงเรียนพัฒนาปัญญา 0 0 0
239 240 โรงเรียนพันธกิจวิทยา 0 0 0
240 241 โรงเรียนพิชญบัณฑิต2 4 13 9
241 242 โรงเรียนมหฤทัยคริสเตียน 0 0 0
242 248 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0 0 0
243 255 โรงเรียนอนุบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม 0 0 0
244 257 โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี 2 4 3
245 258 โรงเรียนอนุบาลลดา 2 6 2
246 260 โรงเรียนอนุบาลสันติธรรมวิทยา 0 0 0
247 265 โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 2 5 4
248 266 โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 0 0 0
249 267 โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 0 0 0
250 268 โรงเรียนอุดรวิทยา 9 14 11
251 017 โรงเรียนเซนต์เมรี่ 4 4 4
252 021 โรงเรียนเทพนุสรณ์ 1 2 2
253 243 โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 0 0 0
254 022 โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลหนูดี 0 0 0
255 023 โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 0 0 0
256 024 โรงเรียนเทศบาล 11 อนุบาลหนองหิน 2 12 6
257 025 โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง 0 0 0
258 026 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 20 36 24
259 027 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 3 4 3
260 028 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม 2 4 2
261 029 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 8 14 12
262 030 โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 7 11 8
263 031 โรงเรียนเทศบาล 8 ไทยรัฐวิทยา 1 10 3
264 032 โรงเรียนเทศบาล 9 มณเฑียรทองอนุสรณ์ 0 0 0
รวม 1736 4152 2670
6822


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]