สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุดรธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนโนนสูง 34 17 8 1 59
2 อนุบาลอุดรธานี 28 3 1 0 32
3 อนุบาลเพ็ญประชานุกูล 25 5 2 2 32
4 อนุบาลหนองวัวซอ 21 10 4 1 35
5 บ้านยามกาโนนคำ 19 6 3 1 28
6 บ้านดงยางนารายณ์ 18 14 3 0 35
7 หนองสำโรงวิทยา 16 7 1 0 24
8 บ้านโคกลาด 16 6 3 0 25
9 บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา 15 3 4 1 22
10 เทศบาล 2 มุขมนตรี 15 3 1 1 19
11 บ้านโนนสะอาดผาสุข 14 5 2 0 21
12 บ้านคำกลิ้ง 14 2 5 0 21
13 บ้านโคกกลาง 12 5 1 2 18
14 จอมตาลโนนดู่โนนสำราญ 12 5 0 2 17
15 บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด 11 3 0 1 14
16 บ้านนาน้ำชุ่ม 11 3 0 0 14
17 บ้านเชียงหวางสร้างลาน 10 8 2 0 20
18 บานหนองแซงสร้อย 10 8 2 0 20
19 ชุมชนสามพร้าว 10 7 0 0 17
20 บ้านตาด 10 4 1 1 15
21 หนองไฮวิทยา 10 3 0 0 13
22 บ้านเตาไห 10 1 2 1 13
23 บ้านเลื่อม 9 7 1 0 17
24 บ้านนามั่ง 9 7 0 0 16
25 บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา 9 6 1 0 16
26 บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี 9 4 3 2 16
27 ประชาสามัคคี 9 4 1 3 14
28 บ่อน้อยประชาสรรค์ 9 2 4 2 15
29 สุมเส้าวิทยา 9 2 2 0 13
30 บ้านนาพู่ 9 2 0 1 11
31 บ้านหมากหญ้า 9 1 3 0 13
32 บ้านหนองบัว 9 1 1 0 11
33 บ้านหมากตูมดอนยานาง 9 1 0 0 10
34 รัฐประชา 509 9 1 0 0 10
35 บ้านนาคลอง 9 0 0 0 9
36 บ้านดงมะกรูดทรายทอง 9 0 0 0 9
37 ชุมชนบ้านธาตุ 8 4 4 1 16
38 บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ 8 2 0 2 10
39 บ้านนาส่อนโพนทัน 8 0 0 0 8
40 บ้านเหล่าดอนเงิน 7 10 0 0 17
41 มิตรภาพ 6 7 6 3 0 16
42 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 7 4 0 1 11
43 ไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) 7 3 2 1 12
44 บ้านหมูม่นโพนสว่าง 7 2 2 1 11
45 บ้านหนองโอนหนองฮาง 7 2 0 1 9
46 ผ่านศึกสงเคราะห์ 7 2 0 0 9
47 บ้านยวด 7 0 0 0 7
48 บ้านหนองบัวบาน (อ.เพ็ญ) 7 0 0 0 7
49 บ้านทอนดอนยาว 7 0 0 0 7
50 บ้านหนองตูม 6 6 0 1 12
51 บ้านดงยาง 6 5 1 1 12
52 ชุมชนกุดหมากไฟ 6 4 2 0 12
53 บ้านสร้างหลวงสร้างคำ 6 4 1 0 11
54 บ้านหลุบหวายป่าขาม 6 3 1 1 10
55 บ้านเลี่ยมพิลึก 6 1 1 0 8
56 เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 6 1 1 0 8
57 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 6 0 2 0 8
58 บ้านหมากแข้ง 6 0 1 0 7
59 บ้านจำปาประชานุเคราะห์ 5 5 0 0 10
60 บ้านหนองอ้อ 5 4 2 0 11
61 อุดรวิทยา 5 4 0 0 9
62 บ้านน้ำพ่น 5 3 1 1 9
63 บ้านท่าตูมดงสระพัง 5 3 0 1 8
64 บ้านพรานเหมือน 5 3 0 0 8
65 บ้านนาคำหลวง 5 3 0 0 8
66 บ้านหินโงม 5 2 2 0 9
67 บ้านป่าก้าวดอนแดง 5 2 1 1 8
68 บ้านหนองน้ำเค็ม 5 2 0 2 7
69 บ้านนาพัง 5 1 1 0 7
70 บ้านโสกน้ำขาว 5 1 0 0 6
71 บ้านหนองตะไก้ 5 1 0 0 6
72 บ้านเซประชาอุทิศ 5 1 0 0 6
73 บ้านดงเค็ง(นำวัฒนาอุปถัมภ์) 5 0 2 0 7
74 บ้านดอนเดื่อ 5 0 1 1 6
75 บ้านหนองเหล็ก 5 0 1 0 6
76 บ้านเสาเล้า 5 0 0 0 5
77 บ้านหนองนกเขียนโพนทัน 4 5 4 2 13
78 บ้านนาบัวไผ่วิทยา 4 4 2 1 10
79 โคกโพธิ์วิทยา 4 3 2 1 9
80 อนุบาลสร้างคอม 4 3 1 1 8
81 โนนรังหนองผือวิทยา 4 2 0 0 6
82 บ้านโคกล่าม 4 2 0 0 6
83 บ้านหนองแวงจุมพล 4 1 3 1 8
84 บ้านถิ่นสุขาวิทยา 4 1 1 0 6
85 บ้านเลา 4 1 0 2 5
86 บ้านดงศรีสำราญ 4 1 0 0 5
87 บ้านงอยเลิงทอง 4 1 0 0 5
88 บ้านหนองบั่วประชาสรรค์ 4 1 0 0 5
89 บ้านตลิ่งชัน – สร้างแก้ว 4 0 2 0 6
90 บ้านคอนเลียบ 4 0 1 0 5
91 บ้านเชียงดา 4 0 0 1 4
92 เซนต์เมรี่ 4 0 0 0 4
93 บ้านโนนสำราญ 4 0 0 0 4
94 ท่าหนาด 4 0 0 0 4
95 บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) 4 0 0 0 4
96 บ้านโนนหวาย 4 0 0 0 4
97 บ้านอูบมุง 3 6 1 0 10
98 กระจ่างวิทย์ 3 4 1 3 8
99 บ้านเหล่าดอนแตง 3 4 0 1 7
100 บ้านหนองหว้าหนองไผ่ 3 3 1 1 7
101 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ 3 3 0 0 6
102 บ้านหนองหลอด 3 3 0 0 6
103 บ้านนาพูนทรัพย์ 3 3 0 0 6
104 บ้านนาสะอาด 3 3 0 0 6
105 บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง 3 2 2 1 7
106 บ้านหนองไผ่หนองหิน 3 2 0 1 5
107 บ้านผาสิงห์ 3 2 0 1 5
108 บ้านหนองแวงฮี 3 2 0 1 5
109 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๑ 3 2 0 1 5
110 บ้านดงปอ 3 2 0 0 5
111 บ้านหลวงหัวสวย 3 1 0 1 4
112 บ้านชัยพรมิตรภาพที่67 3 1 0 0 4
113 บ้านสุขสมบูรณ์ 3 1 0 0 4
114 บ้านท่าเสียว 3 1 0 0 4
115 บ้านนาแอง 3 1 0 0 4
116 บ้านเชียงยืน 3 1 0 0 4
117 บ้านนาสีนวล 3 1 0 0 4
118 บ้านสังซาวังน้ำขาว 3 1 0 0 4
119 บ้านยามกาใหญ่ 3 1 0 0 4
120 บ้านเม่น 3 0 2 1 5
121 บ้านหนองตุ 3 0 0 1 3
122 บ้านดู่ 3 0 0 0 3
123 บ้านแพงศรี 3 0 0 0 3
124 บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ 3 0 0 0 3
125 บ้านน้ำเที่ยง 3 0 0 0 3
126 บ้านศรีเชียงใหม่ 3 0 0 0 3
127 บ้านปากดงส่งเสริมธรรม 3 0 0 0 3
128 บ้านหนองขาม (ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) 2 5 1 2 8
129 บ้านโพนเลาโพนทอง 2 5 0 1 7
130 สร้างแป้น 2 5 0 0 7
131 บ้านหนองบัวเงิน 2 5 0 0 7
132 บ้านหัวบึง 2 4 1 1 7
133 บ้านโคกผักหอม 2 4 0 0 6
134 บ้านชาด 2 3 0 0 5
135 บ้านหนองบัวบาน 2 3 0 0 5
136 บ้านหนองตอสูงแคน 2 2 1 0 5
137 บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ 2 2 0 1 4
138 บ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย 2 2 0 0 4
139 บ้านแมดวิทยาคม 2 2 0 0 4
140 บ้านโก่ย 2 1 1 0 4
141 บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน 2 1 0 1 3
142 บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ 2 1 0 0 3
143 บ้านหนองนาคำ 2 1 0 0 3
144 บ้านศรีบุญเรือง (อำเภอเพ็ญ) 2 1 0 0 3
145 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 2 1 0 0 3
146 บ้านด่าน 2 1 0 0 3
147 บ้านศรีสว่าง 2 1 0 0 3
148 บ้านหนองอ้อน้อย 2 1 0 0 3
149 บ้านโคกสว่าง อ.เพ็ญ 2 1 0 0 3
150 บ้านโพนงามหนองตุ 2 0 1 0 3
151 เทศบาล 3 บ้านเหล่า 2 0 0 1 2
152 บ้านหนองผง 2 0 0 1 2
153 บ้านโนนยาง 2 0 0 0 2
154 บ้านโนนชัยศรี 2 0 0 0 2
155 นิคมโนนสมบูรณ์ 2 0 0 0 2
156 บ้านนาหว้า 2 0 0 0 2
157 บ้านจอมศรี 2 0 0 0 2
158 บ้านดอนแก้ว 2 0 0 0 2
159 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 2 0 0 0 2
160 บ้านเก่าน้อย 2 0 0 0 2
161 บ้านกิ่วดงมะไฟ 1 4 0 0 5
162 บ้านจำปา 1 3 0 0 4
163 โนนชาดวรุบลวิทยา 1 2 0 1 3
164 บ้านอี่เลี่ยน 1 1 2 1 4
165 บ้านนิคมพัฒนา 1 1 2 0 4
166 บ้านม่วงสว่างสามัคคี 1 1 1 0 3
167 หว้าน 1 1 0 1 2
168 บ้านใหม่ 1 1 0 0 2
169 บ้านเชียงพัง 1 1 0 0 2
170 บ้านขาว 1 1 0 0 2
171 ไทยสมุทรมิตรภาพที่ 187 1 1 0 0 2
172 บ้านป่อง 1 0 2 0 3
173 บ้านดอนบาก 1 0 1 0 2
174 บ้านดงอุดม 1 0 1 0 2
175 บ้านหนองโสกดาว 1 0 1 0 2
176 เจซี.บ้านอินทร์แปลง 1 0 1 0 2
177 บ้านเชียงพิณ 1 0 0 2 1
178 บ้านหนองกุง 1 0 0 1 1
179 บ้านนาคอมนาดอกไม้ 1 0 0 0 1
180 เทศบาล 8 ไทยรัฐวิทยา 1 0 0 0 1
181 บ้านดงขันทอง 1 0 0 0 1
182 ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา 1 0 0 0 1
183 บ้านจำปาวิทยา 1 0 0 0 1
184 บ้านดงผักเทียม 1 0 0 0 1
185 บ้านดงใหญ่ 1 0 0 0 1
186 บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา 1 0 0 0 1
187 บ้านหนองสวรรค์(ไชยเชียงพิณ) 1 0 0 0 1
188 บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ 1 0 0 0 1
189 พิชญบัณฑิต2 0 2 1 1 3
190 บ้านหนองบุนาหล่ำ 0 2 1 0 3
191 บ้านดอนกลอยดอนอุดม 0 2 0 0 2
192 บ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง 0 2 0 0 2
193 บ้านหนองบ่อ 0 2 0 0 2
194 อนุบาลลดา 0 2 0 0 2
195 บ้านไชยฟอง 0 1 1 1 2
196 ชุมชนหนองแสง 0 1 1 0 2
197 บ้านนาทาม 0 1 1 0 2
198 บ้านโนนเดื่อ 0 1 1 0 2
199 อุดรคริสเตียนวิทยา 0 1 1 0 2
200 บ้านยางซอง 0 1 0 1 1
201 อนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี 0 1 0 1 1
202 บ้านกุดลิงง้อหนองแก 0 1 0 0 1
203 บ้านขมิ้นบ่อโคลน 0 1 0 0 1
204 บ้านอีหลุ่ง 0 1 0 0 1
205 บ้านโนนสวาง 0 1 0 0 1
206 บ้านหนองเม็กห้วยทราย 0 0 1 1 1
207 เทศบาล 4 วัดโพธิวราราม 0 0 1 1 1
208 บ้านถ่อน 0 0 1 0 1
209 บ้านโคกศรีแก้ว 0 0 1 0 1
210 บ้านโนนนกหอ 0 0 1 0 1
211 เทพนุสรณ์ 0 0 1 0 1
212 บ้านหม้อ 0 0 0 2 0
213 บ้านหนองหัวหมู 0 0 0 1 0
214 โคกก่องหนองแวงยาว 0 0 0 1 0
215 เทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 0 0 0 0 0
216 บ้านยางบึง 0 0 0 0 0
217 เทศบาล 11 อนุบาลหนองหิน 0 0 0 0 0
218 ดอนอุดม(เนยอุปถัมป์) 0 0 0 0 0
219 บ้านนาดี 0 0 0 0 0
220 บ้านศรีบุญเรือง 0 0 0 0 0
221 บ้านหนองแวงเดิดเกษตรสมบูรณ์ 0 0 0 0 0
222 บ้านโคกหนองแซง 0 0 0 0 0
รวม 972 427 145 84 1,628