สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุดรธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเพ็ญประชานุกูล 8 5 1 14 20 5 2 1 27
2 เทศบาล 2 มุขมนตรี 7 3 4 14 15 3 1 1 19
3 อนุบาลอุดรธานี 6 3 4 13 23 3 1 0 27
4 บ้านยามกาโนนคำ 5 4 1 10 17 6 3 1 26
5 หนองสำโรงวิทยา 5 3 1 9 15 7 1 0 23
6 บ้านยวด 4 2 0 6 6 0 0 0 6
7 บ้านนาคลอง 4 1 0 5 6 0 0 0 6
8 บ้านนาน้ำชุ่ม 3 3 1 7 11 3 0 0 14
9 บ้านโคกกลาง 3 2 0 5 9 5 1 2 15
10 สุมเส้าวิทยา 3 0 4 7 9 2 2 0 13
11 บ้านหนองบัวบาน (อ.เพ็ญ) 3 0 0 3 4 0 0 0 4
12 บ้านโนนสะอาดผาสุข 2 5 4 11 14 5 2 0 21
13 บ้านนาพู่ 2 4 1 7 8 2 0 1 10
14 บ้านดงยางนารายณ์ 2 3 3 8 18 14 3 0 35
15 บ้านหนองตูม 2 2 0 4 6 6 0 1 12
16 บ้านน้ำพ่น 2 1 0 3 5 3 1 1 9
17 เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 2 0 1 3 6 1 1 0 8
18 บ้านดงมะกรูดทรายทอง 2 0 0 2 7 0 0 0 7
19 บ้านสร้างหลวงสร้างคำ 2 0 0 2 6 4 1 0 11
20 บ้านพรานเหมือน 2 0 0 2 5 3 0 0 8
21 บ้านหินโงม 2 0 0 2 5 2 2 0 9
22 เทศบาล 3 บ้านเหล่า 2 0 0 2 2 0 0 1 2
23 บ้านโนนยาง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
24 บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด 1 4 1 6 10 2 0 1 12
25 บ้านเหล่าดอนเงิน 1 3 1 5 6 10 0 0 16
26 บ้านหนองโอนหนองฮาง 1 2 1 4 6 2 0 1 8
27 อนุบาลหนองวัวซอ 1 2 0 3 19 8 4 1 31
28 บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ 1 2 0 3 7 1 0 2 8
29 ชุมชนโนนสูง 1 1 4 6 21 15 8 1 44
30 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 1 1 2 4 6 0 2 0 8
31 บ้านหมากแข้ง 1 1 2 4 6 0 1 0 7
32 บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี 1 1 1 3 8 4 3 2 15
33 โคกโพธิ์วิทยา 1 1 1 3 4 3 2 1 9
34 เซนต์เมรี่ 1 1 1 3 4 0 0 0 4
35 บ่อน้อยประชาสรรค์ 1 1 0 2 9 2 4 2 15
36 ไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) 1 1 0 2 7 3 2 1 12
37 อุดรวิทยา 1 1 0 2 5 4 0 0 9
38 บ้านหมากตูมดอนยานาง 1 1 0 2 5 1 0 0 6
39 บ้านโสกน้ำขาว 1 1 0 2 5 1 0 0 6
40 บ้านดงยาง 1 1 0 2 4 5 1 1 10
41 บ้านโนนสำราญ 1 1 0 2 4 0 0 0 4
42 บ้านดู่ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
43 บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ 1 1 0 2 2 1 0 0 3
44 บ้านโนนชัยศรี 1 1 0 2 2 0 0 0 2
45 บ้านโคกลาด 1 0 3 4 13 5 3 0 21
46 หนองไฮวิทยา 1 0 2 3 9 3 0 0 12
47 บ้านหนองแวงจุมพล 1 0 1 2 4 1 3 1 8
48 บ้านหลวงหัวสวย 1 0 1 2 3 1 0 1 4
49 ผ่านศึกสงเคราะห์ 1 0 0 1 6 1 0 0 7
50 บ้านหนองน้ำเค็ม 1 0 0 1 5 2 0 2 7
51 บ้านงอยเลิงทอง 1 0 0 1 4 1 0 0 5
52 บ้านหนองหว้าหนองไผ่ 1 0 0 1 3 3 1 1 7
53 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ 1 0 0 1 3 3 0 0 6
54 บ้านเลา 1 0 0 1 3 1 0 2 4
55 บ้านหนองตุ 1 0 0 1 3 0 0 1 3
56 บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน 1 0 0 1 2 1 0 1 3
57 บ้านกิ่วดงมะไฟ 1 0 0 1 1 4 0 0 5
58 หว้าน 1 0 0 1 1 1 0 1 2
59 บ้านนาคอมนาดอกไม้ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 เทศบาล 8 ไทยรัฐวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 บ้านคำกลิ้ง 0 4 2 6 10 1 5 0 16
62 บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา 0 4 1 5 10 3 4 1 17
63 จอมตาลโนนดู่โนนสำราญ 0 3 1 4 9 5 0 2 14
64 บ้านเชียงหวางสร้างลาน 0 3 0 3 8 5 2 0 15
65 บานหนองแซงสร้อย 0 2 1 3 8 7 2 0 17
66 บ้านหนองบั่วประชาสรรค์ 0 2 1 3 4 1 0 0 5
67 บ้านเลื่อม 0 1 4 5 9 7 1 0 17
68 บ้านเตาไห 0 1 1 2 10 1 2 1 13
69 ชุมชนสามพร้าว 0 1 1 2 7 7 0 0 14
70 บ้านนาคำหลวง 0 1 1 2 5 3 0 0 8
71 บ้านดอนเดื่อ 0 1 1 2 5 0 1 1 6
72 บ้านโคกล่าม 0 1 1 2 4 2 0 0 6
73 บ้านตลิ่งชัน – สร้างแก้ว 0 1 1 2 4 0 2 0 6
74 บ้านชัยพรมิตรภาพที่67 0 1 1 2 3 1 0 0 4
75 บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
76 นิคมโนนสมบูรณ์ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
77 บ้านหนองบัว 0 1 0 1 8 1 1 0 10
78 มิตรภาพ 6 0 1 0 1 7 6 3 0 16
79 ชุมชนบ้านธาตุ 0 1 0 1 6 4 3 1 13
80 บ้านทอนดอนยาว 0 1 0 1 6 0 0 0 6
81 บ้านป่าก้าวดอนแดง 0 1 0 1 5 2 1 1 8
82 บ้านเสาเล้า 0 1 0 1 5 0 0 0 5
83 บ้านหลุบหวายป่าขาม 0 1 0 1 4 3 1 1 8
84 บ้านโนนหวาย 0 1 0 1 4 0 0 0 4
85 บ้านอูบมุง 0 1 0 1 3 6 1 0 10
86 บ้านหนองหลอด 0 1 0 1 3 3 0 0 6
87 โนนรังหนองผือวิทยา 0 1 0 1 3 2 0 0 5
88 บ้านนาแอง 0 1 0 1 3 1 0 0 4
89 บ้านหนองขาม (ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) 0 1 0 1 2 5 1 2 8
90 สร้างแป้น 0 1 0 1 2 4 0 0 6
91 ท่าหนาด 0 1 0 1 2 0 0 0 2
92 บ้านนาหว้า 0 1 0 1 2 0 0 0 2
93 บ้านสุขสมบูรณ์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
94 บ้านจำปาประชานุเคราะห์ 0 1 0 1 1 5 0 0 6
95 บ้านหนองไผ่หนองหิน 0 1 0 1 1 2 0 1 3
96 บ้านดงขันทอง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
97 บ้านใหม่ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
98 บ้านหมากหญ้า 0 0 2 2 5 1 3 0 9
99 บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา 0 0 2 2 4 4 1 0 9
100 บ้านเชียงยืน 0 0 2 2 3 1 0 0 4
101 บ้านดงศรีสำราญ 0 0 2 2 3 0 0 0 3
102 บ้านนาส่อนโพนทัน 0 0 1 1 5 0 0 0 5
103 บ้านเชียงดา 0 0 1 1 4 0 0 1 4
104 บ้านเหล่าดอนแตง 0 0 1 1 3 4 0 1 7
105 บ้านท่าตูมดงสระพัง 0 0 1 1 3 3 0 1 6
106 บ้านผาสิงห์ 0 0 1 1 3 2 0 1 5
107 บ้านดงเค็ง(นำวัฒนาอุปถัมภ์) 0 0 1 1 3 0 2 0 5
108 บ้านศรีเชียงใหม่ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
109 บ้านหัวบึง 0 0 1 1 2 4 1 1 7
110 ประชาสามัคคี 0 0 1 1 2 3 1 3 6
111 บ้านนาพูนทรัพย์ 0 0 1 1 2 3 0 0 5
112 บ้านหนองตอสูงแคน 0 0 1 1 2 2 1 0 5
113 บ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย 0 0 1 1 2 2 0 0 4
114 บ้านแมดวิทยาคม 0 0 1 1 2 2 0 0 4
115 บ้านสังซาวังน้ำขาว 0 0 1 1 2 1 0 0 3
116 ชุมชนหนองแสง 0 0 1 1 0 1 1 0 2
117 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 0 0 0 0 6 4 0 1 10
118 บ้านตาด 0 0 0 0 6 3 1 1 10
119 รัฐประชา 509 0 0 0 0 5 1 0 0 6
120 บ้านเซประชาอุทิศ 0 0 0 0 5 0 0 0 5
121 บ้านหนองนกเขียนโพนทัน 0 0 0 0 4 5 4 2 13
122 ชุมชนกุดหมากไฟ 0 0 0 0 4 3 2 0 9
123 บ้านหนองอ้อ 0 0 0 0 4 3 2 0 9
124 อนุบาลสร้างคอม 0 0 0 0 4 3 1 1 8
125 บ้านหมูม่นโพนสว่าง 0 0 0 0 4 1 2 1 7
126 บ้านถิ่นสุขาวิทยา 0 0 0 0 4 1 1 0 6
127 บ้านนาพัง 0 0 0 0 4 1 1 0 6
128 บ้านคอนเลียบ 0 0 0 0 4 0 1 0 5
129 กระจ่างวิทย์ 0 0 0 0 3 4 1 3 8
130 บ้านนามั่ง 0 0 0 0 3 4 0 0 7
131 บ้านหนองแวงฮี 0 0 0 0 3 2 0 1 5
132 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๑ 0 0 0 0 3 2 0 1 5
133 บ้านดงปอ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
134 บ้านยามกาใหญ่ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
135 บ้านเม่น 0 0 0 0 3 0 2 1 5
136 บ้านปากดงส่งเสริมธรรม 0 0 0 0 3 0 0 0 3
137 บ้านโพนเลาโพนทอง 0 0 0 0 2 5 0 1 7
138 บ้านหนองบัวเงิน 0 0 0 0 2 5 0 0 7
139 บ้านโคกผักหอม 0 0 0 0 2 4 0 0 6
140 บ้านนาบัวไผ่วิทยา 0 0 0 0 2 3 2 1 7
141 บ้านชาด 0 0 0 0 2 3 0 0 5
142 บ้านหนองบัวบาน 0 0 0 0 2 3 0 0 5
143 บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ 0 0 0 0 2 2 0 1 4
144 บ้านเลี่ยมพิลึก 0 0 0 0 2 1 1 0 4
145 บ้านโก่ย 0 0 0 0 2 1 1 0 4
146 บ้านหนองนาคำ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
147 บ้านศรีบุญเรือง (อำเภอเพ็ญ) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
148 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 0 0 0 0 2 1 0 0 3
149 บ้านนาสีนวล 0 0 0 0 2 1 0 0 3
150 บ้านหนองอ้อน้อย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
151 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2
152 บ้านเก่าน้อย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
153 บ้านแพงศรี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
154 บ้านจำปา 0 0 0 0 1 3 0 0 4
155 บ้านนาสะอาด 0 0 0 0 1 3 0 0 4
156 บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง 0 0 0 0 1 2 2 1 5
157 โนนชาดวรุบลวิทยา 0 0 0 0 1 2 0 1 3
158 บ้านอี่เลี่ยน 0 0 0 0 1 1 2 1 4
159 บ้านเชียงพัง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
160 บ้านขาว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
161 บ้านด่าน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
162 บ้านศรีสว่าง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
163 บ้านหนองตะไก้ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
164 บ้านโคกสว่าง อ.เพ็ญ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
165 ไทยสมุทรมิตรภาพที่ 187 0 0 0 0 1 1 0 0 2
166 บ้านป่อง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
167 บ้านหนองเหล็ก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
168 เจซี.บ้านอินทร์แปลง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
169 บ้านเชียงพิณ 0 0 0 0 1 0 0 2 1
170 บ้านหนองกุง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
171 บ้านหนองผง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
172 ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
173 บ้านจำปาวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
174 บ้านดงผักเทียม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
175 บ้านดงใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
176 บ้านน้ำเที่ยง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 บ้านหนองสวรรค์(ไชยเชียงพิณ) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
178 บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 พิชญบัณฑิต2 0 0 0 0 0 2 1 1 3
180 บ้านหนองบุนาหล่ำ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
181 บ้านดอนกลอยดอนอุดม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
182 บ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
183 บ้านหนองบ่อ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
184 อนุบาลลดา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
185 บ้านนิคมพัฒนา 0 0 0 0 0 1 2 0 3
186 บ้านนาทาม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
187 บ้านม่วงสว่างสามัคคี 0 0 0 0 0 1 1 0 2
188 บ้านโนนเดื่อ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
189 อุดรคริสเตียนวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
190 บ้านยางซอง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
191 อนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี 0 0 0 0 0 1 0 1 1
192 บ้านท่าเสียว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
193 บ้านกุดลิงง้อหนองแก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
194 บ้านขมิ้นบ่อโคลน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
195 บ้านอีหลุ่ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
196 บ้านโนนสวาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
197 บ้านไชยฟอง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
198 บ้านหนองเม็กห้วยทราย 0 0 0 0 0 0 1 1 1
199 เทศบาล 4 วัดโพธิวราราม 0 0 0 0 0 0 1 1 1
200 บ้านดงอุดม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
201 บ้านดอนบาก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
202 บ้านถ่อน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
203 บ้านหนองโสกดาว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
204 บ้านโคกศรีแก้ว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
205 บ้านโนนนกหอ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
206 บ้านโพนงามหนองตุ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
207 เทพนุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
208 บ้านหม้อ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
209 บ้านหนองหัวหมู 0 0 0 0 0 0 0 1 0
210 โคกก่องหนองแวงยาว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
211 เทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 บ้านยางบึง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 เทศบาล 11 อนุบาลหนองหิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 บ้านหนองแวงเดิดเกษตรสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 บ้านโคกหนองแซง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 112 119 88 319 786 397 144 83 1,327