ลำดับที่ในการแข่งขัน
ผลการจับสลากลำดับที่ในการแข่งขัน สพป.อุดรธานี เขต
ได้ลำดับที่ 
46  ส่วนกำหนดการแข่งขัน สถานที่พัก และข้อมูลอื่น ๆ
ข้อมูลได้ที่เว็บไซต์  
http://esan65.sillapa.net/sp-center/ 
และ 
http://esan65.sillapa.net/
วันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 17:01 น.