สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน – สร้างแก้ว สพป. อุดรธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
วันที่...1-2....ตุลาคม 2558
ณ 168 แพลตินั่ม โรงเรียนบ้านหมากแข้ง โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกููล ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี และสพป.อุดรธานี เขต 1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83.2 ทอง 9 1. เด็กชายวรวุฒิ   ลุนพุฒ
2. เด็กหญิงสาวิตรี  อุยยุตะ
 
1. นางสาวศิริกาญจน์  จิระภคญาดา
2. นางรุ่งลาวัล  ลุนอุบล
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 62.6 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงภัทริตา  พลพรม
 
1. นางสาวสุทานีย์  พลนามอินทร์
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอัญชลี  พงพะลาด
2. เด็กหญิงเหมือนดาว  สุระการ
 
1. นายเวนิช  สาริศรี
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 23 1. เด็กชายประจักษ์  ศรีเหล่า
2. เด็กหญิงพรนภา  สุระการ
 
1. นายเวนิช  สาริศรี
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปณิดา  คำพันธ์
2. เด็กหญิงเหมือนดาว  สุระการ
 
1. นายเวนิช  สาริศรี
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง 8 1. เด็กชายชญานิน  พรมสุวรรณ
2. เด็กชายชนินทร์  สิทธิบูรณ์
3. เด็กชายธนกฤต  ลำภา
 
1. นางรุ่งลาวัล  ลุนอุบล
2. นางสาวพัชรินทร์  เชือกพรม