สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเลา สพป. อุดรธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
วันที่...1-2....ตุลาคม 2558
ณ 168 แพลตินั่ม โรงเรียนบ้านหมากแข้ง โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกููล ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี และสพป.อุดรธานี เขต 1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 51.53 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายธเนศ  หาญโสดา
2. เด็กชายปิยวัฒน์  สิทธิจันทน์
 
1. นางสาวนาริญ  พิมพ์วิชา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงกุลธิดา  อันทะปัญญา
 
1. นางสาวนาริญ  พิมพ์วิชา