สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
วันที่...1-2....ตุลาคม 2558
ณ 168 แพลตินั่ม โรงเรียนบ้านหมากแข้ง โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกููล ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี และสพป.อุดรธานี เขต 1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 33.95 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายธนภัทร  แก้วใส
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  มิ่งพร
 
1. นางสาวอรพรรณ  สวนใผ่