สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
วันที่...1-2....ตุลาคม 2558
ณ 168 แพลตินั่ม โรงเรียนบ้านหมากแข้ง โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกููล ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี และสพป.อุดรธานี เขต 1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 52.25 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายชัยชนะ  ใจปัชชา
2. เด็กชายรุ่งโรจน์    ศรีแสงจันทร์
 
1. นายวริทธิ์พล  ศรีประเสริฐ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายสุชล  ดอกไม้
 
1. นายบันทศ  ทะปัตชา