หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00น.
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00น.
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00น.
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00น.
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) บริเวณใต้ถุนอาคาร 3 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00น.
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) บริเวณใต้ถุนอาคาร 3 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00น.
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน เต๊นท์หน้าอาคาร 2 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00น.
-
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235-236 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00น.
-
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน เต๊นท์หน้าอาคาร 2 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00น.
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111-112 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00น.
-
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคารปฐมวัย 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00น.
-
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคารปฐมวัย 7 ต.ค. 2558 13.00-16.00น.
-
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคารปฐมวัย 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00น.
-
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคารปฐมวัย 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00น.
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน อาคาร ปฐมวัย 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00น.
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502) อาคารปฐมวัย 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00น.
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 สพป.อด.3 ลานหน้าห้องประชุมพระครูกิตติอุดมญาณ 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00น.
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 สพป.อด.3 ล้านหน้าห้องหน่วยตรวจสอบภายใน 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00น.
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]