หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกฤชานันท์ 17 42 27
2 002 โรงเรียนคำภูเงินโนนผักหวาน 0 0 0
3 003 โรงเรียนชุมชนกุดค้า 13 38 23
4 004 โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง 1 1 1
5 005 โรงเรียนชุมชนดงเย็น 2 4 3
6 006 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก 8 14 10
7 007 โรงเรียนชุมชนวังทอง 5 13 7
8 008 โรงเรียนชุมชนสะงวย 6 15 11
9 009 โรงเรียนต้ายสวรรค์ดงหว้าน 0 0 0
10 010 โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย 2 3 3
11 012 โรงเรียนบ้านกล้วย 2 3 2
12 013 โรงเรียนบ้านกะพี้ 0 0 0
13 014 โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด 9 21 13
14 015 โรงเรียนบ้านกำแมดคำเจริญ 0 0 0
15 016 โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ 9 15 12
16 017 โรงเรียนบ้านขาวัว 0 0 0
17 022 โรงเรียนบ้านคำน้ำทิพย์ 2 2 2
18 024 โรงเรียนบ้านคำบอน 4 8 6
19 023 โรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์ 3 5 4
20 025 โรงเรียนบ้านคำม่วง 3 3 3
21 026 โรงเรียนบ้านคำยาง 1 3 2
22 028 โรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสรรค์ 1 2 2
23 029 โรงเรียนบ้านคำอ้อ 3 7 6
24 021 โรงเรียนบ้านคำเจริญ 2 5 4
25 027 โรงเรียนบ้านคำเลาะ 21 36 27
26 020 โรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ 2 5 3
27 018 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน 15 25 23
28 019 โรงเรียนบ้านค้อน้อย 0 0 0
29 036 โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย 9 18 11
30 037 โรงเรียนบ้านจันทร์ 1 3 2
31 038 โรงเรียนบ้านชัย 0 0 0
32 039 โรงเรียนบ้านช้าง 2 2 2
33 043 โรงเรียนบ้านซำป่ารัง 2 13 5
34 044 โรงเรียนบ้านซำป่าหัน 1 3 2
35 046 โรงเรียนบ้านดงคำ 1 3 1
36 045 โรงเรียนบ้านดงค้าพัฒนา 1 2 2
37 047 โรงเรียนบ้านดงดารา 7 11 9
38 048 โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน 3 7 6
39 049 โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ 5 16 7
40 050 โรงเรียนบ้านดงพัฒนา 0 0 0
41 055 โรงเรียนบ้านดงยาง 0 0 0
42 053 โรงเรียนบ้านดงยางน้อย 4 7 5
43 054 โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์ 1 1 1
44 057 โรงเรียนบ้านดงวังพัง 3 9 6
45 058 โรงเรียนบ้านดงวัฒนา 8 26 18
46 061 โรงเรียนบ้านดงหวาย 2 6 4
47 056 โรงเรียนบ้านดงเย็น 2 5 2
48 059 โรงเรียนบ้านดงแสนสุข 20 32 25
49 051 โรงเรียนบ้านดงโพนยอ 0 0 0
50 052 โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ 5 17 7
51 062 โรงเรียนบ้านดอนกลอย 11 17 16
52 063 โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว 5 35 6
53 064 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 9 19 13
54 065 โรงเรียนบ้านดอนนางคำ 0 0 0
55 066 โรงเรียนบ้านดอนม่วง 1 3 2
56 067 โรงเรียนบ้านดอนยางเดี่ยว 1 3 2
57 068 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 1 2 2
58 069 โรงเรียนบ้านดูนประชารัฐ 3 3 3
59 072 โรงเรียนบ้านตาดโนนทองหลาง 2 2 2
60 073 โรงเรียนบ้านตูม 16 33 25
61 070 โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา 20 35 28
62 074 โรงเรียนบ้านถ่อนคำหวด 0 0 0
63 076 โรงเรียนบ้านถ่อนนาลับ 1 1 1
64 075 โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน 6 9 8
65 077 โรงเรียนบ้านทรายมูล 3 4 4
66 080 โรงเรียนบ้านทุ่ง 0 0 0
67 081 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่(ทุ่งฝน) 9 30 14
68 082 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย 3 7 3
69 078 โรงเรียนบ้านท่าช่วง 5 18 11
70 079 โรงเรียนบ้านท่าบ่อยาง 4 10 5
71 084 โรงเรียนบ้านธาตุดอนตูม 0 0 0
72 085 โรงเรียนบ้านธาตุน้อยก่อสำราญ 1 3 2
73 086 โรงเรียนบ้านนาคำพรสันติ 4 7 6
74 087 โรงเรียนบ้านนาคำวัง 0 0 0
75 088 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 4 7 5
76 089 โรงเรียนบ้านนาจาน 10 24 16
77 090 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 9 25 14
78 092 โรงเรียนบ้านนาดี 1 2 1
79 091 โรงเรียนบ้านนาดี(บ้านดุง) 2 6 4
80 093 โรงเรียนบ้านนาทม 12 55 23
81 094 โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด 17 50 37
82 095 โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง 1 2 1
83 096 โรงเรียนบ้านนามั่ง 0 0 0
84 097 โรงเรียนบ้านนายม 10 24 16
85 099 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 3 7 6
86 101 โรงเรียนบ้านนาอุดม 4 4 4
87 102 โรงเรียนบ้านนาฮัง 0 0 0
88 098 โรงเรียนบ้านนาเยีย 2 4 3
89 103 โรงเรียนบ้านนาโฮง 0 0 0
90 100 โรงเรียนบ้านนาไหม 2 5 3
91 105 โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล 23 53 38
92 104 โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์ 1 2 1
93 120 โรงเรียนบ้านบุญมีศรีสว่าง 0 0 0
94 118 โรงเรียนบ้านบ่อคำ 0 0 0
95 119 โรงเรียนบ้านบ่อปัทม์ 4 9 7
96 121 โรงเรียนบ้านปอพาน 5 12 8
97 122 โรงเรียนบ้านปากดง 7 12 9
98 126 โรงเรียนบ้านปูลู 1 3 2
99 124 โรงเรียนบ้านป่าก้าว 2 4 3
100 123 โรงเรียนบ้านป่าก้าว(ไชยวาน) 0 0 0
101 125 โรงเรียนบ้านป่าเป้า 0 0 0
102 127 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล 9 28 17
103 129 โรงเรียนบ้านฝาง 3 7 5
104 130 โรงเรียนบ้านพังงู 6 14 10
105 131 โรงเรียนบ้านพังซ่อน 5 32 14
106 142 โรงเรียนบ้านม่วง 0 0 0
107 140 โรงเรียนบ้านม่วง (อ.บ้านดุง) 4 14 6
108 141 โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย 16 29 25
109 143 โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง 7 15 9
110 149 โรงเรียนบ้านยา 3 6 6
111 147 โรงเรียนบ้านยาง (อาสาพัฒนา 3) 0 0 0
112 148 โรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วย 5 12 9
113 153 โรงเรียนบ้านวังคางฮูง 20 38 25
114 154 โรงเรียนบ้านวังชมภู 4 41 11
115 155 โรงเรียนบ้านวังฮาง 5 10 6
116 152 โรงเรียนบ้านวังแข้ 3 3 3
117 156 โรงเรียนบ้านศรีเมือง 0 0 0
118 157 โรงเรียนบ้านศาลา 2 5 4
119 158 โรงเรียนบ้านสมวิไล 0 0 0
120 159 โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว 7 22 13
121 160 โรงเรียนบ้านสะคาม 0 0 0
122 161 โรงเรียนบ้านสะแบง 4 11 7
123 163 โรงเรียนบ้านหงษาวดี 2 3 2
124 164 โรงเรียนบ้านหนองกล้า 2 6 4
125 165 โรงเรียนบ้านหนองกอบง 0 0 0
126 166 โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา 11 29 19
127 167 โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก 7 16 12
128 168 โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว 0 0 0
129 169 โรงเรียนบ้านหนองช้างคาวหนองบง 1 2 1
130 171 โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ 8 12 8
131 173 โรงเรียนบ้านหนองนกทา 0 0 0
132 178 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 3 2
133 176 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 0 0 0
134 177 โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ 4 10 7
135 175 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 10 28 18
136 174 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์) 1 10 2
137 179 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง 1 3 2
138 180 โรงเรียนบ้านหนองผือ 7 13 10
139 184 โรงเรียนบ้านหนองลาด 8 14 14
140 183 โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด 0 0 0
141 187 โรงเรียนบ้านหนองสว่าง 8 32 15
142 188 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 3 6 4
143 189 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องสองแห้วโนนศรี 2 4 2
144 190 โรงเรียนบ้านหนองสะหนาย 1 2 2
145 191 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 0 0 0
146 192 โรงเรียนบ้านหนองหลัก 3 41 11
147 193 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 27 137 56
148 194 โรงเรียนบ้านหนองอิอู 4 11 7
149 172 โรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศก 2 12 4
150 170 โรงเรียนบ้านหนองแซง 0 0 0
151 186 โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด 3 7 6
152 181 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (วัดเวฬุวันอุปถัมภ์) 8 14 10
153 182 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 13 21 18
154 195 โรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสำราญ 1 2 1
155 199 โรงเรียนบ้านหันน้อย 1 0 0
156 200 โรงเรียนบ้านหัวดงยาง 1 3 2
157 202 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 1 1 1
158 201 โรงเรียนบ้านหัวหนองยาง 0 0 0
159 196 โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ 9 19 14
160 197 โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร 5 9 7
161 205 โรงเรียนบ้านอ้อมกอประชาสามัคคี 19 31 28
162 040 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) 4 8 6
163 041 โรงเรียนบ้านเชียงงาม 6 15 11
164 132 โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก 15 37 25
165 145 โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ 1 3 2
166 146 โรงเรียนบ้านเมืองไพร 0 0 0
167 144 โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง 8 26 13
168 151 โรงเรียนบ้านเรืองชัย 5 13 9
169 203 โรงเรียนบ้านเหล่าหลวง 0 0 0
170 204 โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์ 4 6 6
171 030 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 3 16 8
172 031 โรงเรียนบ้านโคกคำไหล 3 7 5
173 032 โรงเรียนบ้านโคกถาวรทรายงาม 0 0 0
174 033 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง 10 47 14
175 034 โรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์ 0 0 0
176 035 โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี 12 31 21
177 106 โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ 3 4 4
178 107 โรงเรียนบ้านโนนชัยศิลป์ 1 2 1
179 108 โรงเรียนบ้านโนนทองอินทร์ 1 3 2
180 109 โรงเรียนบ้านโนนนาสร้าง 1 3 2
181 110 โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง 3 7 5
182 113 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0
183 112 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(ทุ่งฝน) 3 5 4
184 111 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(ไชยวาน) 1 3 2
185 116 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 7 41 11
186 114 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(กู่แก้ว) 0 0 0
187 115 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ทุ่งฝน) 2 5 4
188 117 โรงเรียนบ้านโนนหอม 6 16 11
189 135 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 4 10 6
190 133 โรงเรียนบ้านโพธิ์ท่าเมือง 0 0 0
191 134 โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา 5 5 5
192 136 โรงเรียนบ้านโพนงาม 2 2 2
193 138 โรงเรียนบ้านโพนสูง 2 7 4
194 137 โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ 2 3 3
195 150 โรงเรียนบ้านโยธา 3 13 7
196 162 โรงเรียนบ้านโสกหมู 2 3 2
197 042 โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย 6 40 16
198 083 โรงเรียนบ้านไทย 0 0 0
199 128 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ 6 17 8
200 139 โรงเรียนบ้านไพจาน 0 0 0
201 206 โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ 13 29 23
202 207 โรงเรียนพิชญวิทย์ 3 3 3
203 209 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านดุง 9 27 12
204 210 โรงเรียนร่มเกล้า2 2 9 5
205 211 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์โพนสูง 8 15 12
206 212 โรงเรียนศรีขวัญเมือง 3 35 10
207 213 โรงเรียนสยามกลการ 3 2 4 4
208 214 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 6 21 12
209 215 โรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคม 1 3 2
210 216 โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว 14 36 24
211 219 โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน 1 2 2
212 220 โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ 5 14 9
213 221 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ 18 74 36
214 223 โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 9 23 13
215 218 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน 8 31 18
216 208 โรงเรียนเพียปู่หนองเรือ 1 1 1
217 011 โรงเรียนโนนถั่วดิน 0 0 0
218 217 โรงเรียนอนุบาลขวัญประชา 0 0 0
รวม 944 2515 1527
4042


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]