สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุดรธานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองหาน (วันครู 2502) 23 3 1 0 27
2 บ้านต้องหนองสระปลา 20 0 0 0 20
3 บ้านวังคางฮูง 15 3 1 1 19
4 บ้านนิคมหนองตาล 14 5 3 1 22
5 อนุบาลศรีสุทโธ 14 3 1 0 18
6 บ้านตูม 14 2 0 0 16
7 บ้านคำเลาะ 12 6 2 1 20
8 บ้านดงแสนสุข 12 5 1 2 18
9 บ้านหนองไผ่พิทยาคม 12 1 0 0 13
10 บ้านนาทรายน้ำรอด 11 4 1 1 16
11 บ้านนาทม 11 1 0 0 12
12 บ้านอ้อมกอประชาสามัคคี 10 7 1 1 18
13 บ้านเพ็กคำบากหายโศก 10 4 1 0 15
14 อนุบาลกู่แก้ว 10 1 3 0 14
15 ชุมชนกุดค้า 10 1 1 1 12
16 กฤชานันท์ 9 6 0 2 15
17 บ้านค้อดอนแคน 9 4 0 2 13
18 บ้านโคกสว่างนาดี 9 3 0 0 12
19 บ้านผักตบประชานุกูล 9 0 0 0 9
20 พัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ 8 4 0 1 12
21 อนุบาลไชยวาน 8 0 0 0 8
22 บ้านม่วงคอนสาย 7 8 1 0 16
23 บ้านหนองบัวแดง 7 3 0 0 10
24 บ้านโคกทุ่งยั้ง 7 2 0 1 9
25 บ้านดอนขี้เหล็ก 7 2 0 0 9
26 บ้านกุดดู่อุดมวิทย์ 7 0 0 2 7
27 บ้านนาจาน 6 3 0 1 9
28 มหาไถ่ศึกษาบ้านดุง 6 2 1 0 9
29 บ้านหนองไผ่ (วัดเวฬุวันอุปถัมภ์) 6 2 0 0 8
30 บ้านนาชุมแสง 6 1 1 1 8
31 บ้านหนองสว่าง 6 1 1 0 8
32 บ้านทุ่งใหญ่(ทุ่งฝน) 6 1 0 1 7
33 วิสุทธิวงศ์โพนสูง 6 1 0 1 7
34 บ้านหนองผือ 6 1 0 0 7
35 บ้านสร้อยพร้าว 6 1 0 0 7
36 บ้านดงดารา 6 1 0 0 7
37 บ้านเม็กดงเรือง 6 0 1 1 7
38 บ้านดอนกลอย 5 5 0 1 10
39 อนุบาลหนองหานวิทยายน 5 4 0 0 9
40 บ้านกั้งโนนสะอาด 5 4 0 0 9
41 บ้านหนองกาโนนสิมมา 5 3 1 2 9
42 บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ 5 3 0 1 8
43 บ้านหนองลาด 5 3 0 0 8
44 ชุมชนบ้านหนองเม็ก 5 2 1 0 8
45 บ้านหนองตาใกล้ 5 1 1 1 7
46 บ้านถ่อนนาเพลิน 5 1 0 0 6
47 บ้านโนนสะอาด 5 0 1 1 6
48 ชุมชนสะงวย 5 0 1 0 6
49 บ้านพังซ่อน 5 0 0 0 5
50 บ้านห้วยยางชัยพร 5 0 0 0 5
51 บ้านท่าช่วง 5 0 0 0 5
52 บ้านนายม 4 5 0 1 9
53 บ้านดงวัฒนา 4 2 2 0 8
54 บ้านเชียงงาม 4 2 0 0 6
55 บ้านโนนหอม 4 2 0 0 6
56 บ้านไชยวานโนนลือชัย 4 1 0 1 5
57 บ้านปอพาน 4 1 0 0 5
58 บ้านดงไพรวัลย์ 4 1 0 0 5
59 หนองแวงวิทยา 4 0 0 2 4
60 บ้านนาอุดม 4 0 0 0 4
61 บ้านบ่อปัทม์ 4 0 0 0 4
62 บ้านม่วง (อ.บ้านดุง) 4 0 0 0 4
63 บ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) 4 0 0 0 4
64 บ้านสะแบง 4 0 0 0 4
65 บ้านคำบอน 4 0 0 0 4
66 บ้านปากดง 3 3 0 1 6
67 บ้านม่วงประชาบำรุง 3 2 1 1 6
68 บ้านวังฮาง 3 2 0 0 5
69 ชุมชนวังทอง 3 2 0 0 5
70 บ้านเรืองชัย 3 2 0 0 5
71 บ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา 3 2 0 0 5
72 บ้านพังงู 3 1 0 2 4
73 บ้านวังชมภู 3 1 0 0 4
74 บ้านนาคำพรสันติ 3 1 0 0 4
75 อนุบาลพิบูลย์รักษ์ 3 0 2 0 5
76 บ้านหนองอิอู 3 0 1 0 4
77 บ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ 3 0 1 0 4
78 บ้านโพธิ์ 3 0 0 1 3
79 บ้านดงบังหนองเขื่อน 3 0 0 0 3
80 บ้านทรายมูล 3 0 0 0 3
81 บ้านโนนงามอุดมวิทย์ 3 0 0 0 3
82 บ้านโคกกลาง 3 0 0 0 3
83 บ้านหนองหลัก 3 0 0 0 3
84 บ้านดูนประชารัฐ 3 0 0 0 3
85 บ้านคำม่วง 3 0 0 0 3
86 บ้านฝาง 3 0 0 0 3
87 บ้านดงวังพัง 3 0 0 0 3
88 บ้านโยธา 3 0 0 0 3
89 บ้านคำอ้อ 3 0 0 0 3
90 บ้านหนองกุงดอนบาก 2 3 1 1 6
91 บ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ 2 2 2 0 6
92 บ้านดงบากโนนสวรรค์ 2 1 1 1 4
93 บ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์ 2 1 1 0 4
94 บ้านงิ้วมีชัย 2 1 0 6 3
95 บ้านวังแข้ 2 1 0 0 3
96 บ้านหนองสองห้อง 2 1 0 0 3
97 บ้านยา 2 1 0 0 3
98 บ้านหนองแวงตาด 2 0 1 0 3
99 บ้านโนนสมบูรณ์(ทุ่งฝน) 2 0 1 0 3
100 บ้านนาสีนวล 2 0 1 0 3
101 บ้านคำบอนโนนสมโภชน์ 2 0 0 1 2
102 พิชญวิทย์ 2 0 0 1 2
103 ชุมชนดงเย็น 2 0 0 0 2
104 บ้านช้าง 2 0 0 0 2
105 บ้านโพนสูงโนนสวรรค์ 2 0 0 0 2
106 บ้านกล้วย 2 0 0 0 2
107 บ้านคำน้ำทิพย์ 2 0 0 0 2
108 บ้านดงหวาย 2 0 0 0 2
109 บ้านซำป่ารัง 2 0 0 0 2
110 บ้านหนองกล้า 2 0 0 0 2
111 บ้านป่าก้าว 2 0 0 0 2
112 บ้านโพนสูง 2 0 0 0 2
113 บ้านศาลา 2 0 0 0 2
114 บ้านนางิ้ว 1 3 0 0 4
115 บ้านดอนกลางตาลเดี่ยว 1 2 2 0 5
116 บ้านท่าบ่อยาง 1 2 1 0 4
117 บ้านดงยางน้อย 1 2 1 0 4
118 บ้านโนนศรีทอง 1 1 1 0 3
119 บ้านหงษาวดี 1 1 0 0 2
120 บ้านโนนสะอาด(ทุ่งฝน) 1 1 0 0 2
121 บ้านนาดี(บ้านดุง) 1 1 0 0 2
122 บ้านนาเยีย 1 1 0 0 2
123 บ้านตาดโนนทองหลาง 1 1 0 0 2
124 บ้านโพนงาม 1 1 0 0 2
125 ร่มเกล้า2 1 1 0 0 2
126 สยามกลการ 3 1 1 0 0 2
127 บ้านโคกคำไหล 1 0 2 0 3
128 บ้านยางเหล่าสวนกล้วย 1 0 1 2 2
129 บ้านคำแคนแก่นคูณ 1 0 1 0 2
130 บ้านนาไหม 1 0 1 0 2
131 บ้านหนองสองห้องสองแห้วโนนศรี 1 0 1 0 2
132 ศรีขวัญเมือง 1 0 0 2 1
133 บ้านหนองเต่าดอนหายโศก 1 0 0 1 1
134 บ้านดอนม่วง 1 0 0 0 1
135 บ้านดอนยางเดี่ยว 1 0 0 0 1
136 บ้านปูลู 1 0 0 0 1
137 บ้านหนองบัว 1 0 0 0 1
138 บ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์) 1 0 0 0 1
139 บ้านหัวดงยาง 1 0 0 0 1
140 บ้านคำสง่าประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
141 หว้านใหญ่ประชาคม 1 0 0 0 1
142 ชุมชนคำตานาหนองกุง 1 0 0 0 1
143 บ้านคำยาง 1 0 0 0 1
144 บ้านจันทร์ 1 0 0 0 1
145 บ้านซำป่าหัน 1 0 0 0 1
146 บ้านดงคำ 1 0 0 0 1
147 บ้านดงยางพรพิบูลย์ 1 0 0 0 1
148 บ้านถ่อนนาลับ 1 0 0 0 1
149 บ้านธาตุน้อยก่อสำราญ 1 0 0 0 1
150 บ้านหนองผักแว่นดอนเขือง 1 0 0 0 1
151 บ้านหัวหนอง 1 0 0 0 1
152 บ้านเมืองนาซำ 1 0 0 0 1
153 บ้านโนนชัยศิลป์ 1 0 0 0 1
154 บ้านโนนทองอินทร์ 1 0 0 0 1
155 บ้านโนนนาสร้าง 1 0 0 0 1
156 เพียปู่หนองเรือ 1 0 0 0 1
157 บ้านคำเจริญ 0 1 1 0 2
158 บ้านดงเย็น 0 1 1 0 2
159 บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย 0 1 0 2 1
160 บ้านโนนสมบูรณ์(ไชยวาน) 0 1 0 0 1
161 บ้านดงค้าพัฒนา 0 1 0 0 1
162 บ้านดอนสวรรค์ 0 1 0 0 1
163 บ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์ 0 1 0 0 1
164 อนุบาลทุ่งฝน 0 1 0 0 1
165 บ้านโสกหมู 0 0 1 1 1
166 บ้านนาดี 0 0 1 0 1
167 บ้านนาปู-นากลาง 0 0 1 0 1
168 บ้านหนองช้างคาวหนองบง 0 0 1 0 1
169 บ้านหนองสะหนาย 0 0 1 0 1
170 บ้านหนองไฮโนนสำราญ 0 0 1 0 1
171 นานกหงส์เสรีมีชัย 0 0 0 1 0
172 บ้านหันน้อย 0 0 0 1 0
รวม 640 185 60 56 885