สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุดรธานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองหาน (วันครู 2502) 7 2 5 14 16 2 1 0 19
2 บ้านต้องหนองสระปลา 6 5 2 13 17 0 0 0 17
3 อนุบาลไชยวาน 5 1 0 6 8 0 0 0 8
4 บ้านวังคางฮูง 3 4 2 9 14 2 1 0 17
5 บ้านนาทรายน้ำรอด 3 2 2 7 11 3 1 1 15
6 บ้านผักตบประชานุกูล 3 0 1 4 8 0 0 0 8
7 ชุมชนกุดค้า 2 3 3 8 10 1 1 1 12
8 บ้านนาทม 2 3 2 7 11 1 0 0 12
9 บ้านหนองสว่าง 2 3 1 6 6 1 1 0 8
10 บ้านโคกทุ่งยั้ง 2 2 2 6 7 2 0 1 9
11 บ้านหนองผือ 2 2 1 5 6 0 0 0 6
12 บ้านนาอุดม 2 2 0 4 4 0 0 0 4
13 บ้านโคกสว่างนาดี 2 1 1 4 6 1 0 0 7
14 ชุมชนบ้านหนองเม็ก 2 1 0 3 4 1 0 0 5
15 บ้านบ่อปัทม์ 2 1 0 3 4 0 0 0 4
16 บ้านเม็กดงเรือง 2 0 2 4 5 0 1 1 6
17 บ้านดงวัฒนา 2 0 2 4 4 2 2 0 8
18 บ้านม่วงคอนสาย 2 0 1 3 7 8 1 0 16
19 พัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ 2 0 1 3 6 4 0 0 10
20 บ้านพังซ่อน 2 0 1 3 5 0 0 0 5
21 หนองแวงวิทยา 2 0 1 3 4 0 0 2 4
22 บ้านวังชมภู 2 0 1 3 3 1 0 0 4
23 บ้านกุดดู่อุดมวิทย์ 2 0 0 2 5 0 0 2 5
24 บ้านนาคำพรสันติ 2 0 0 2 3 1 0 0 4
25 บ้านโนนงามอุดมวิทย์ 2 0 0 2 3 0 0 0 3
26 อนุบาลหนองหานวิทยายน 1 3 0 4 5 4 0 0 9
27 บ้านคำเลาะ 1 2 4 7 12 6 2 1 20
28 บ้านนิคมหนองตาล 1 2 1 4 10 5 3 1 18
29 อนุบาลศรีสุทโธ 1 2 1 4 9 2 1 0 12
30 บ้านโคกกลาง 1 2 0 3 3 0 0 0 3
31 บ้านหนองไผ่พิทยาคม 1 1 1 3 9 1 0 0 10
32 บ้านนาชุมแสง 1 1 1 3 6 1 1 1 8
33 บ้านหนองกาโนนสิมมา 1 1 1 3 5 3 1 2 9
34 บ้านม่วง (อ.บ้านดุง) 1 1 1 3 4 0 0 0 4
35 บ้านวังฮาง 1 1 1 3 3 2 0 0 5
36 บ้านห้วยยางชัยพร 1 1 0 2 5 0 0 0 5
37 บ้านหนองอิอู 1 1 0 2 3 0 1 0 4
38 บ้านดงแสนสุข 1 0 4 5 12 5 1 2 18
39 บ้านท่าช่วง 1 0 2 3 5 0 0 0 5
40 บ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) 1 0 1 2 3 0 0 0 3
41 บ้านปอพาน 1 0 1 2 2 1 0 0 3
42 บ้านวังแข้ 1 0 1 2 2 1 0 0 3
43 บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ 1 0 0 1 4 2 0 1 6
44 บ้านไชยวานโนนลือชัย 1 0 0 1 4 1 0 1 5
45 บ้านหนองบัวแดง 1 0 0 1 4 1 0 0 5
46 บ้านพังงู 1 0 0 1 3 1 0 0 4
47 บ้านหนองสองห้อง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
48 บ้านหนองแวงตาด 1 0 0 1 2 0 1 0 3
49 บ้านคำบอนโนนสมโภชน์ 1 0 0 1 2 0 0 1 2
50 บ้านช้าง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
51 บ้านทรายมูล 1 0 0 1 2 0 0 0 2
52 บ้านนางิ้ว 1 0 0 1 1 3 0 0 4
53 บ้านโนนสะอาด(ทุ่งฝน) 1 0 0 1 1 1 0 0 2
54 บ้านคำแคนแก่นคูณ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
55 บ้านหนองเต่าดอนหายโศก 1 0 0 1 1 0 0 1 1
56 บ้านดอนม่วง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
57 บ้านดอนยางเดี่ยว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 บ้านหนองบัว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 บ้านหัวดงยาง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 กฤชานันท์ 0 3 0 3 9 6 0 2 15
62 บ้านสร้อยพร้าว 0 3 0 3 6 1 0 0 7
63 บ้านหนองลาด 0 3 0 3 3 2 0 0 5
64 บ้านอ้อมกอประชาสามัคคี 0 2 4 6 10 7 1 1 18
65 บ้านตูม 0 2 2 4 8 2 0 0 10
66 บ้านเพ็กคำบากหายโศก 0 2 1 3 7 4 1 0 12
67 บ้านนาจาน 0 2 1 3 6 2 0 1 8
68 บ้านหนองตาใกล้ 0 2 1 3 5 1 1 1 7
69 วิสุทธิวงศ์โพนสูง 0 2 0 2 6 1 0 1 7
70 มหาไถ่ศึกษาบ้านดุง 0 2 0 2 5 2 1 0 8
71 บ้านหนองหลัก 0 2 0 2 3 0 0 0 3
72 บ้านคำน้ำทิพย์ 0 2 0 2 2 0 0 0 2
73 ชุมชนสะงวย 0 1 2 3 5 0 1 0 6
74 บ้านหนองกุงดอนบาก 0 1 2 3 2 3 1 1 6
75 บ้านค้อดอนแคน 0 1 1 2 5 4 0 2 9
76 บ้านทุ่งใหญ่(ทุ่งฝน) 0 1 1 2 5 1 0 0 6
77 บ้านคำม่วง 0 1 1 2 3 0 0 0 3
78 บ้านท่าบ่อยาง 0 1 1 2 1 2 1 0 4
79 บ้านหนองไผ่ (วัดเวฬุวันอุปถัมภ์) 0 1 0 1 4 2 0 0 6
80 บ้านม่วงประชาบำรุง 0 1 0 1 3 2 1 1 6
81 บ้านโนนหอม 0 1 0 1 3 1 0 0 4
82 บ้านโพธิ์ 0 1 0 1 3 0 0 1 3
83 บ้านดงวังพัง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
84 บ้านโยธา 0 1 0 1 3 0 0 0 3
85 บ้านดงบากโนนสวรรค์ 0 1 0 1 2 1 1 1 4
86 บ้านยา 0 1 0 1 2 1 0 0 3
87 บ้านดงหวาย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
88 บ้านนาดี(บ้านดุง) 0 1 0 1 1 1 0 0 2
89 บ้านนาเยีย 0 1 0 1 1 1 0 0 2
90 บ้านกล้วย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
91 บ้านโนนสมบูรณ์(ไชยวาน) 0 1 0 1 0 1 0 0 1
92 บ้านซำป่ารัง 0 0 2 2 2 0 0 0 2
93 บ้านหนองกล้า 0 0 2 2 2 0 0 0 2
94 บ้านดงดารา 0 0 1 1 6 1 0 0 7
95 บ้านกั้งโนนสะอาด 0 0 1 1 5 4 0 0 9
96 บ้านดอนกลอย 0 0 1 1 4 5 0 1 9
97 บ้านนายม 0 0 1 1 4 5 0 1 9
98 บ้านถ่อนนาเพลิน 0 0 1 1 4 1 0 0 5
99 บ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ 0 0 1 1 2 2 2 0 6
100 บ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์ 0 0 1 1 2 1 1 0 4
101 บ้านดอนขี้เหล็ก 0 0 1 1 2 1 0 0 3
102 บ้านโนนสมบูรณ์(ทุ่งฝน) 0 0 1 1 2 0 1 0 3
103 บ้านคำบอน 0 0 1 1 2 0 0 0 2
104 บ้านป่าก้าว 0 0 1 1 2 0 0 0 2
105 บ้านฝาง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
106 บ้านโพนสูง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
107 บ้านโนนศรีทอง 0 0 1 1 1 1 1 0 3
108 บ้านนาไหม 0 0 1 1 1 0 1 0 2
109 บ้านคำสง่าประชาสรรค์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
110 บ้านดงบังหนองเขื่อน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
111 อนุบาลกู่แก้ว 0 0 0 0 4 0 3 0 7
112 บ้านปากดง 0 0 0 0 3 3 0 1 6
113 ชุมชนวังทอง 0 0 0 0 3 2 0 0 5
114 บ้านเรืองชัย 0 0 0 0 3 2 0 0 5
115 บ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา 0 0 0 0 3 2 0 0 5
116 อนุบาลพิบูลย์รักษ์ 0 0 0 0 3 0 2 0 5
117 บ้านคำอ้อ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
118 บ้านดงไพรวัลย์ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
119 บ้านสะแบง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
120 บ้านเชียงงาม 0 0 0 0 2 2 0 0 4
121 บ้านงิ้วมีชัย 0 0 0 0 2 1 0 6 3
122 บ้านนาสีนวล 0 0 0 0 2 0 1 0 3
123 บ้านศาลา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
124 บ้านดงยางน้อย 0 0 0 0 1 2 1 0 4
125 บ้านดอนกลางตาลเดี่ยว 0 0 0 0 1 2 0 0 3
126 บ้านตาดโนนทองหลาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
127 บ้านโพนงาม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
128 ร่มเกล้า2 0 0 0 0 1 1 0 0 2
129 สยามกลการ 3 0 0 0 0 1 1 0 0 2
130 บ้านโคกคำไหล 0 0 0 0 1 0 2 0 3
131 บ้านยางเหล่าสวนกล้วย 0 0 0 0 1 0 1 2 2
132 บ้านหนองสองห้องสองแห้วโนนศรี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
133 พิชญวิทย์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
134 ชุมชนคำตานาหนองกุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 บ้านคำยาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
136 บ้านจันทร์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
137 บ้านซำป่าหัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
138 บ้านดงคำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 บ้านดงยางพรพิบูลย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
140 บ้านถ่อนนาลับ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 บ้านธาตุน้อยก่อสำราญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 บ้านหนองผักแว่นดอนเขือง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 บ้านหัวหนอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
144 บ้านเมืองนาซำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
145 บ้านโนนชัยศิลป์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
146 บ้านโนนทองอินทร์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 บ้านโนนนาสร้าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 บ้านคำเจริญ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
149 บ้านดงเย็น 0 0 0 0 0 1 1 0 2
150 บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย 0 0 0 0 0 1 0 2 1
151 บ้านดงค้าพัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
152 บ้านดอนสวรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
153 บ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
154 บ้านหงษาวดี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
155 อนุบาลทุ่งฝน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
156 บ้านโนนสะอาด 0 0 0 0 0 0 1 1 1
157 บ้านโสกหมู 0 0 0 0 0 0 1 1 1
158 บ้านนาดี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
159 บ้านนาปู-นากลาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
160 บ้านหนองช้างคาวหนองบง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
161 บ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
162 บ้านหนองสะหนาย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
163 บ้านหนองไฮโนนสำราญ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
164 ศรีขวัญเมือง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
165 นานกหงส์เสรีมีชัย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
166 บ้านหันน้อย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 100 96 89 285 535 168 57 51 760