สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุดรธานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านต้องหนองสระปลา 7 7 2 16 20 0 0 0 20
2 บ้านหนองหาน (วันครู 2502) 7 3 7 17 23 3 1 0 27
3 อนุบาลไชยวาน 5 1 0 6 8 0 0 0 8
4 บ้านวังคางฮูง 4 4 3 11 15 3 1 1 19
5 อนุบาลกู่แก้ว 4 1 1 6 10 1 3 0 14
6 บ้านโนนสะอาด 4 1 0 5 5 0 1 1 6
7 บ้านผักตบประชานุกูล 4 0 1 5 9 0 0 0 9
8 บ้านนาทรายน้ำรอด 3 3 2 8 11 4 1 1 16
9 บ้านโคกสว่างนาดี 3 3 1 7 9 3 0 0 12
10 ชุมชนบ้านหนองเม็ก 3 1 1 5 5 2 1 0 8
11 บ้านกุดดู่อุดมวิทย์ 3 1 0 4 7 0 0 2 7
12 พัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ 3 0 2 5 8 4 0 1 12
13 บ้านเม็กดงเรือง 3 0 2 5 6 0 1 1 7
14 บ้านนิคมหนองตาล 2 3 3 8 14 5 3 1 22
15 ชุมชนกุดค้า 2 3 3 8 10 1 1 1 12
16 อนุบาลศรีสุทโธ 2 3 2 7 14 3 1 0 18
17 บ้านนาทม 2 3 2 7 11 1 0 0 12
18 บ้านหนองสว่าง 2 3 1 6 6 1 1 0 8
19 บ้านหนองบัวแดง 2 3 0 5 7 3 0 0 10
20 บ้านโคกทุ่งยั้ง 2 2 2 6 7 2 0 1 9
21 บ้านดอนขี้เหล็ก 2 2 2 6 7 2 0 0 9
22 บ้านหนองไผ่พิทยาคม 2 2 1 5 12 1 0 0 13
23 บ้านหนองผือ 2 2 1 5 6 1 0 0 7
24 บ้านนาอุดม 2 2 0 4 4 0 0 0 4
25 บ้านบ่อปัทม์ 2 1 0 3 4 0 0 0 4
26 บ้านดงวัฒนา 2 0 2 4 4 2 2 0 8
27 บ้านม่วงคอนสาย 2 0 1 3 7 8 1 0 16
28 บ้านพังซ่อน 2 0 1 3 5 0 0 0 5
29 หนองแวงวิทยา 2 0 1 3 4 0 0 2 4
30 บ้านวังชมภู 2 0 1 3 3 1 0 0 4
31 บ้านดงบังหนองเขื่อน 2 0 1 3 3 0 0 0 3
32 บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ 2 0 0 2 5 3 0 1 8
33 บ้านนาคำพรสันติ 2 0 0 2 3 1 0 0 4
34 บ้านทรายมูล 2 0 0 2 3 0 0 0 3
35 บ้านโนนงามอุดมวิทย์ 2 0 0 2 3 0 0 0 3
36 ชุมชนดงเย็น 2 0 0 2 2 0 0 0 2
37 บ้านตูม 1 3 4 8 14 2 0 0 16
38 บ้านเพ็กคำบากหายโศก 1 3 2 6 10 4 1 0 15
39 บ้านค้อดอนแคน 1 3 2 6 9 4 0 2 13
40 อนุบาลหนองหานวิทยายน 1 3 0 4 5 4 0 0 9
41 บ้านคำเลาะ 1 2 4 7 12 6 2 1 20
42 บ้านโคกกลาง 1 2 0 3 3 0 0 0 3
43 บ้านนาชุมแสง 1 1 1 3 6 1 1 1 8
44 บ้านทุ่งใหญ่(ทุ่งฝน) 1 1 1 3 6 1 0 1 7
45 บ้านหนองกาโนนสิมมา 1 1 1 3 5 3 1 2 9
46 บ้านปอพาน 1 1 1 3 4 1 0 0 5
47 บ้านม่วง (อ.บ้านดุง) 1 1 1 3 4 0 0 0 4
48 บ้านวังฮาง 1 1 1 3 3 2 0 0 5
49 บ้านห้วยยางชัยพร 1 1 0 2 5 0 0 0 5
50 บ้านหนองอิอู 1 1 0 2 3 0 1 0 4
51 บ้านดงแสนสุข 1 0 4 5 12 5 1 2 18
52 บ้านท่าช่วง 1 0 2 3 5 0 0 0 5
53 บ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) 1 0 2 3 4 0 0 0 4
54 บ้านดอนกลอย 1 0 1 2 5 5 0 1 10
55 บ้านถ่อนนาเพลิน 1 0 1 2 5 1 0 0 6
56 บ้านเชียงงาม 1 0 1 2 4 2 0 0 6
57 บ้านวังแข้ 1 0 1 2 2 1 0 0 3
58 บ้านไชยวานโนนลือชัย 1 0 0 1 4 1 0 1 5
59 บ้านสะแบง 1 0 0 1 4 0 0 0 4
60 บ้านพังงู 1 0 0 1 3 1 0 2 4
61 บ้านหนองสองห้อง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
62 บ้านหนองแวงตาด 1 0 0 1 2 0 1 0 3
63 บ้านคำบอนโนนสมโภชน์ 1 0 0 1 2 0 0 1 2
64 พิชญวิทย์ 1 0 0 1 2 0 0 1 2
65 บ้านช้าง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
66 บ้านโพนสูงโนนสวรรค์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
67 บ้านนางิ้ว 1 0 0 1 1 3 0 0 4
68 บ้านหงษาวดี 1 0 0 1 1 1 0 0 2
69 บ้านโนนสะอาด(ทุ่งฝน) 1 0 0 1 1 1 0 0 2
70 บ้านคำแคนแก่นคูณ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
71 ศรีขวัญเมือง 1 0 0 1 1 0 0 2 1
72 บ้านหนองเต่าดอนหายโศก 1 0 0 1 1 0 0 1 1
73 บ้านดอนม่วง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
74 บ้านดอนยางเดี่ยว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 บ้านปูลู 1 0 0 1 1 0 0 0 1
76 บ้านหนองบัว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
77 บ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
78 บ้านหัวดงยาง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
79 กฤชานันท์ 0 3 0 3 9 6 0 2 15
80 มหาไถ่ศึกษาบ้านดุง 0 3 0 3 6 2 1 0 9
81 บ้านสร้อยพร้าว 0 3 0 3 6 1 0 0 7
82 บ้านหนองลาด 0 3 0 3 5 3 0 0 8
83 บ้านอ้อมกอประชาสามัคคี 0 2 4 6 10 7 1 1 18
84 บ้านนาจาน 0 2 2 4 6 3 0 1 9
85 บ้านหนองตาใกล้ 0 2 1 3 5 1 1 1 7
86 วิสุทธิวงศ์โพนสูง 0 2 0 2 6 1 0 1 7
87 บ้านหนองหลัก 0 2 0 2 3 0 0 0 3
88 บ้านกล้วย 0 2 0 2 2 0 0 0 2
89 บ้านคำน้ำทิพย์ 0 2 0 2 2 0 0 0 2
90 ชุมชนสะงวย 0 1 2 3 5 0 1 0 6
91 บ้านดูนประชารัฐ 0 1 2 3 3 0 0 0 3
92 บ้านหนองกุงดอนบาก 0 1 2 3 2 3 1 1 6
93 บ้านหนองไผ่ (วัดเวฬุวันอุปถัมภ์) 0 1 1 2 6 2 0 0 8
94 บ้านคำม่วง 0 1 1 2 3 0 0 0 3
95 บ้านฝาง 0 1 1 2 3 0 0 0 3
96 บ้านท่าบ่อยาง 0 1 1 2 1 2 1 0 4
97 บ้านโนนหอม 0 1 0 1 4 2 0 0 6
98 บ้านดงไพรวัลย์ 0 1 0 1 4 1 0 0 5
99 บ้านม่วงประชาบำรุง 0 1 0 1 3 2 1 1 6
100 บ้านโพธิ์ 0 1 0 1 3 0 0 1 3
101 บ้านดงวังพัง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
102 บ้านโยธา 0 1 0 1 3 0 0 0 3
103 บ้านดงบากโนนสวรรค์ 0 1 0 1 2 1 1 1 4
104 บ้านยา 0 1 0 1 2 1 0 0 3
105 บ้านดงหวาย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
106 บ้านนาดี(บ้านดุง) 0 1 0 1 1 1 0 0 2
107 บ้านนาเยีย 0 1 0 1 1 1 0 0 2
108 บ้านโนนสมบูรณ์(ไชยวาน) 0 1 0 1 0 1 0 0 1
109 บ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ 0 0 2 2 3 0 1 0 4
110 บ้านซำป่ารัง 0 0 2 2 2 0 0 0 2
111 บ้านหนองกล้า 0 0 2 2 2 0 0 0 2
112 บ้านดงดารา 0 0 1 1 6 1 0 0 7
113 บ้านกั้งโนนสะอาด 0 0 1 1 5 4 0 0 9
114 บ้านนายม 0 0 1 1 4 5 0 1 9
115 บ้านคำบอน 0 0 1 1 4 0 0 0 4
116 บ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ 0 0 1 1 2 2 2 0 6
117 บ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์ 0 0 1 1 2 1 1 0 4
118 บ้านโนนสมบูรณ์(ทุ่งฝน) 0 0 1 1 2 0 1 0 3
119 บ้านป่าก้าว 0 0 1 1 2 0 0 0 2
120 บ้านโพนสูง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
121 บ้านโนนศรีทอง 0 0 1 1 1 1 1 0 3
122 บ้านนาไหม 0 0 1 1 1 0 1 0 2
123 บ้านคำสง่าประชาสรรค์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
124 หว้านใหญ่ประชาคม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
125 บ้านปากดง 0 0 0 0 3 3 0 1 6
126 ชุมชนวังทอง 0 0 0 0 3 2 0 0 5
127 บ้านเรืองชัย 0 0 0 0 3 2 0 0 5
128 บ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา 0 0 0 0 3 2 0 0 5
129 อนุบาลพิบูลย์รักษ์ 0 0 0 0 3 0 2 0 5
130 บ้านคำอ้อ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
131 บ้านงิ้วมีชัย 0 0 0 0 2 1 0 6 3
132 บ้านนาสีนวล 0 0 0 0 2 0 1 0 3
133 บ้านศาลา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
134 บ้านดอนกลางตาลเดี่ยว 0 0 0 0 1 2 2 0 5
135 บ้านดงยางน้อย 0 0 0 0 1 2 1 0 4
136 บ้านตาดโนนทองหลาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
137 บ้านโพนงาม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
138 ร่มเกล้า2 0 0 0 0 1 1 0 0 2
139 สยามกลการ 3 0 0 0 0 1 1 0 0 2
140 บ้านโคกคำไหล 0 0 0 0 1 0 2 0 3
141 บ้านยางเหล่าสวนกล้วย 0 0 0 0 1 0 1 2 2
142 บ้านหนองสองห้องสองแห้วโนนศรี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
143 ชุมชนคำตานาหนองกุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
144 บ้านคำยาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
145 บ้านจันทร์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
146 บ้านซำป่าหัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 บ้านดงคำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 บ้านดงยางพรพิบูลย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 บ้านถ่อนนาลับ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 บ้านธาตุน้อยก่อสำราญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 บ้านหนองผักแว่นดอนเขือง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 บ้านหัวหนอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 บ้านเมืองนาซำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 บ้านโนนชัยศิลป์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 บ้านโนนทองอินทร์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 บ้านโนนนาสร้าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 เพียปู่หนองเรือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 บ้านคำเจริญ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
159 บ้านดงเย็น 0 0 0 0 0 1 1 0 2
160 บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย 0 0 0 0 0 1 0 2 1
161 บ้านดงค้าพัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
162 บ้านดอนสวรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
163 บ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
164 อนุบาลทุ่งฝน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
165 บ้านโสกหมู 0 0 0 0 0 0 1 1 1
166 บ้านนาดี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
167 บ้านนาปู-นากลาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
168 บ้านหนองช้างคาวหนองบง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
169 บ้านหนองสะหนาย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
170 บ้านหนองไฮโนนสำราญ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
171 นานกหงส์เสรีมีชัย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
172 บ้านหันน้อย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 141 123 112 376 640 185 60 56 885