หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
30 กันยายน 2558 - 3 ตุลาคม 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ห้องคอม 1 1 ต.ค. 2558 09.00 น. ผู้แข่งขันเตรียมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงมาเอง
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ ห้องคอม 2 1 ต.ค. 2558 09.00 น. ผู้แข่งขันเตรียมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงมาเอง
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ห้องสมุด/ห้องสมุด 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ ห้องสมุด/ห้องอังกฤษ 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคารดนตรี - นาฎศิลป์ 2 ต.ค. 2558 09.00 น.
-


ระบบบริหารจัดการแข่งขัน สพป.อุดรธานี เขต 4 www.esan65.sillapa.net/sp-udn4 www.thanongsin.net ( โทร 084-6005009 ,081-1830874
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]