หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ยโสธร เขต ๒)

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคำเตย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคำเตย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคำเตย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคำเตย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]