หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ยโสธร เขต ๒)

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคำเตย ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคำเตย ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคำเตย ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคำเตย ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคำเตย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 2 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคำเตย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 2 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคำเตย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องอนุบาล 1 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคำเตย อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.4 และ ป.1 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคำเตย อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องอนุบาล 2 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคำเตย อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.5 และ ป.6 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคำเตย โรงอาหารและเต้นท์ ชั้น 1 ห้อง โรงอาหารและเต้นท์ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคำเตย โรงอาหารและเต้นท์ ชั้น 1 ห้อง โรงอาหารและเต้นท์ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคำเตย โรงอาหารและเต้นท์ ชั้น 1 ห้อง โรงอาหารและเต้นท์ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคำเตย โรงอาหารและเต้นท์ ชั้น 1 ห้อง โรงอาหารและเต้นท์ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคำเตย โรงอาหารและเต้นท์ ชั้น 1 ห้อง โรงอาหารและเต้นท์ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคำเตย โรงอาหารและเต้นท์ ชั้น 1 ห้อง โรงอาหารและเต้นท์ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคำเตย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 2 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคำเตย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 2 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]