หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ยโสธร เขต ๒)

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสองคร ห้องประชุม 1 29 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 17
09.00-12.00
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสองคร ห้องประชุม 2 ชั้น ห้องประชุม 2 ห้อง ห้องประชุม 2 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสองคร ชั้น 2 อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้อง ม.1 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสองคร อาคารมัธยม ชั้น ชั้น 1 ห้อง ม.2 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสองคร อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้อง ม.3 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]