หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ยโสธร เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 25 24 96% 0 0% 1 4% 0 0% 25
2 โรงเรียนบ้านโนนยาง 28 22 78.57% 3 10.71% 3 10.71% 0 0% 28
3 โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 33 21 70% 4 13.33% 2 6.67% 3 10% 30
4 โรงเรียนบ้านโนนประทาย 27 20 80% 5 20% 0 0% 0 0% 25
5 โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 25 16 64% 5 20% 0 0% 4 16% 25
6 โรงเรียนบ้านหนองชุม 18 16 88.89% 2 11.11% 0 0% 0 0% 18
7 โรงเรียนโพง 21 14 77.78% 2 11.11% 2 11.11% 0 0% 18
8 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 17 13 76.47% 1 5.88% 1 5.88% 2 11.76% 17
9 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 20 11 64.71% 5 29.41% 0 0% 1 5.88% 17
10 โรงเรียนบ้านเตาไห 19 11 64.71% 4 23.53% 0 0% 2 11.76% 17
11 โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 13 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
12 โรงเรียนบ้านสมสะอาด 16 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
13 โรงเรียนน้อมเกล้า 17 10 58.82% 5 29.41% 2 11.76% 0 0% 17
14 โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 15 10 66.67% 5 33.33% 0 0% 0 0% 15
15 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 14 10 71.43% 2 14.29% 2 14.29% 0 0% 14
16 โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 11 10 90.91% 0 0% 1 9.09% 0 0% 11
17 โรงเรียนบ้านหนองหมี 14 9 64.29% 3 21.43% 0 0% 2 14.29% 14
18 โรงเรียนบ้านสุขเกษม 13 9 69.23% 2 15.38% 2 15.38% 0 0% 13
19 โรงเรียนบ้านหนองแข้ 13 9 69.23% 2 15.38% 2 15.38% 0 0% 13
20 โรงเรียนบ้านหนองบาก 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
21 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 13 9 75% 1 8.33% 2 16.67% 0 0% 12
22 โรงเรียนบ้านผักกะย่า 11 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
23 โรงเรียนบ้านหนองบอน 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
24 โรงเรียนบ้านนาเวียง 11 9 90% 0 0% 1 10% 0 0% 10
25 โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 21 8 50% 5 31.25% 2 12.5% 1 6.25% 16
26 โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ 14 8 61.54% 4 30.77% 0 0% 1 7.69% 13
27 โรงเรียนบ้านดอนฮี 13 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
28 โรงเรียนบ้านหนองแคน 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
29 โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
30 โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง 11 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
31 โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 9 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
32 โรงเรียนบ้านนาจาน 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
33 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 15 7 53.85% 4 30.77% 2 15.38% 0 0% 13
34 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 12 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
35 โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
36 โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
37 โรงเรียนบ้านกุดแดง 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
38 โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
39 โรงเรียนบ้านนาโส่ 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
40 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
41 โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 9 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
42 โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ 10 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
43 โรงเรียนบ้านหวาย 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
44 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
45 โรงเรียนบ้านโนนหาด 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
46 โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา 9 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
47 โรงเรียนดู่ลาด 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
48 โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา 14 5 41.67% 3 25% 3 25% 1 8.33% 12
49 โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
50 โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
51 โรงเรียนนาโพธิ์อ่างสร้างหิน 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
52 โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ป่าติ้ว) 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
53 โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
54 โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
55 โรงเรียนหนองบัวบาน 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
56 โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 8 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
57 โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
58 โรงเรียนบ้านด่าน 8 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
59 โรงเรียนบ้านสองคร 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
60 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
61 โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
62 โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
63 โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
64 โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
65 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 7 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
66 โรงเรียนอนุบาลสมนึก 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
67 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 9 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
68 โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
69 โรงเรียนบ้านนิคม 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
70 โรงเรียนบ้านดงสำราญ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
71 โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาคำม่วงไข่) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
72 โรงเรียนนาดี(คุรุประชารัฐ) 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
73 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
74 โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
75 โรงเรียนบ้านกุดแห่ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
76 โรงเรียนบ้านหัวนา 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
77 โรงเรียนบ้านหนองบึง 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
78 โรงเรียนบ้านห้องแซง 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
79 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
80 โรงเรียนกระจาย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
81 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
82 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 6 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
83 โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
84 โรงเรียนบ้านนาเรียง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านป่าชาด 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านหนองสนม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนแยประชาสรรค์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 12 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
91 โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 8 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
92 โรงเรียนบ้านเหล่าเมย 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
93 โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
94 โรงเรียนบ้านมันปลา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
95 โรงเรียนคึมชาดตาดบกศรีสมพร 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
96 โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
97 โรงเรียนโสกน้ำขาว 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
99 โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
100 โรงเรียนบ้านคำครตา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
102 โรงเรียนบ้านพรหมนิยม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
103 โรงเรียนบ้านหนองแก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
104 โรงเรียนบ้านโป่ง (คำประชานุกูล) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
105 โรงเรียนบ้านกุดสำโรง 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
106 โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านบะคอม 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
108 โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
109 โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนบ้านกุดหิน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านคำก้าว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนบ้านป่าขี้ยาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนบ้านม่วงไข่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนอนุบาลจำรูญพุทธรินทร์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
120 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
121 โรงเรียนบ้านคำเตย 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
122 โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
123 โรงเรียนท่าศิลา 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านนาซึม 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านคำบอน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านคำเลา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านดงยาง (คุรุราษฏร์บำรุง) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนบ้านโพนดินแดง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนหนองแหน 4 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
135 โรงเรียนโนนใหญ่ 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
137 โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
138 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
139 โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านโคกศรี 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนบ้านกุดโจด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านคำเกิ่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนบ้านป่าตาว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านห้วยยางฯ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนสีสุก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านโนนแดง 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
154 โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
156 โรงเรียนกุดไกรสร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนบ้านคำกลาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านคึมยาว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านสามัคคี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านหนองไก่ขาว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านบุ่งค้า 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านพืชคาม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านศรีสว่าง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
165 โรงเรียน ตชด.บ้านศรีสวัสดิ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
166 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
167 โรงเรียนบ้านโสกสาน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
168 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]