ประกาศผลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 65
สพป.ยโสธร เขต 2 ได้ดำเนินการจัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2558 และได้จัดทำประกาศผลการแข่งขันเสร็จทุกกิจกรรมแล้ว จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
วันพฤหัสบดี ที่ 01 ตุลาคม 2558 เวลา 10:49 น.