หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.นครพนม 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 487 โรงเรียนค้อวิทยาคม 2 3 3
2 488 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม 4 9 6
3 489 โรงเรียนท่าจำปาวิทยา 2 4 2
4 490 โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ 1 2 2
5 491 โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ 3 17 8
6 492 โรงเรียนนาทมวิทยา 2 2 2
7 493 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 11 35 16
8 494 โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม 2 4 3
9 495 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 9 22 15
10 496 โรงเรียนพะทายพิทยาคม 5 11 9
11 497 โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม 1 2 1
12 498 โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา 3 5 4
13 499 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 11 64 27
14 500 โรงเรียนสามผงวิทยาคม 2 4 3
15 501 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม 7 10 9
16 502 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 5 10 8
17 503 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา 5 13 9
18 504 โรงเรียนอุเทนพัฒนา 11 32 18
19 505 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา 8 51 22
20 506 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 8 31 17
21 507 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม 1 2 2
รวม 103 333 186
519

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]