หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1078 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 3 3 3
2 1079 โรงเรียนบุญวัฒนา 23 193 51
3 1080 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 9 18 14
4 1082 โรงเรียนมหิศราธิบดี 4 8 6
5 1085 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 13 41 21
6 1086 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 2 8 4
7 1087 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 7 16 12
8 1088 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 28 49 34
9 1089 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 3 45 12
10 1091 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 7 32 12
11 1093 โรงเรียนโคราชพิทยาคม 2 2 2
12 1094 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 16 45 31
13 1081 โรงเรียนปิยศึกษาวัดดอนขวาง 1 2 1
14 1084 โรงเรียนมารีย์วิทยา 6 22 11
15 1090 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1 4 2
16 1083 โรงเรียนมะค่าวิทยา 1 3 2
17 1092 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) 4 4 4
รวม 130 495 222
717

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]