หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1066 โรงเรียนจักราชวิทยา 23 82 43
2 1069 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง 5 17 9
3 1071 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 4 14 7
4 1074 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 8 35 19
5 1076 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 9 25 16
6 1077 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 19 52 25
7 1075 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ 1 1 1
8 1065 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 2 4 3
9 1067 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม 2 2 2
10 1068 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา 5 5 5
11 1070 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 8 20 12
12 1072 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 3 4 3
13 1073 โรงเรียนหินดาดวิทยา 1 1 1
รวม 90 262 146
408

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]