หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 077 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 4 12 5
2 078 โรงเรียนกลันทาพิทยาคม 2 5 4
3 079 โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม 2 6 2
4 080 โรงเรียนชำนิพิทยาคม 2 2 2
5 081 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม 1 6 2
6 082 โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม 1 3 2
7 083 โรงเรียนธารทองพิทยาคม 7 19 13
8 084 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 7 26 12
9 086 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 32 139 58
10 087 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 8 12 11
11 088 โรงเรียนภัทรบพิตร 7 21 12
12 090 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 5 32 11
13 091 โรงเรียนลำปลายมาศ 14 65 29
14 093 โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 3 4 3
15 094 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 6 14 10
16 097 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 6 8 7
17 085 โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ 2 4 2
18 089 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 5 8 7
19 092 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง 1 5 2
20 095 โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา 1 5 2
21 096 โรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) 1 5 1
รวม 117 401 197
598

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]