หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 111 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 3 3 3
2 113 โรงเรียนนางรอง 34 104 54
3 114 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 7 8 8
4 115 โรงเรียนพนมรุ้ง 2 6 3
5 116 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 4 12 8
6 119 โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ 3 17 7
7 120 โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา 1 1 1
8 121 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 10 78 28
9 122 โรงเรียนสิงหวิทยาคม 7 11 9
10 123 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 8 21 11
11 124 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 8 20 16
12 125 โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม 3 45 12
13 126 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 3 6 4
14 127 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 2 4 3
15 128 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 2 4 3
16 129 โรงเรียนไทยเจริญวิทยา 1 8 3
17 117 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 3 41 11
18 118 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 6 25 11
19 112 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) 2 2 2
รวม 109 416 197
613

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]