หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 569 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 2 7 4
2 570 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 5 18 7
3 572 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 6 11 9
4 573 โรงเรียนนาภูพิทยาคม 4 13 5
5 574 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 9 35 16
6 575 โรงเรียนประชาพัฒนา 3 4 4
7 576 โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 2 14 6
8 577 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 20 56 37
9 579 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 10 90 28
10 581 โรงเรียนวาปีปทุม 30 178 58
11 578 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 3 4 4
12 571 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 3 18 7
13 582 โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม 3 3 3
14 580 โรงเรียนวัดป่านาเชือก 1 3 2
รวม 101 454 190
644

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]