หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 614 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 1 1 1
2 615 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 21 114 49
3 616 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 2 2 2
4 617 โรงเรียนทรายทองวิทยา 3 8 5
5 619 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 1 3 2
6 620 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 1 2 2
7 621 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 18 99 34
8 622 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 23 119 41
9 624 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 3 4 4
10 625 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 16 80 35
11 626 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 1 1 1
12 627 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 1 3 2
13 628 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 9 27 16
14 629 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 2 2 2
15 630 โรงเรียนหัวโทนวิทยา 1 1 1
16 631 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 3 7 5
17 632 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 4 12 7
18 633 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 1 2 2
19 634 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 4 9 6
20 635 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 5 15 10
21 618 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 1 1 1
22 623 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ 1 16 5
รวม 122 528 233
761

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]