หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 693 โรงเรียนกันทรารมณ์ 24 44 34
2 694 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 3 7 5
3 695 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา 1 1 1
4 696 โรงเรียนน้ำคำวิทยา 1 1 1
5 697 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 2 2 2
6 698 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 3 5 4
7 699 โรงเรียนพยุห์วิทยา 5 7 7
8 702 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 6 9 9
9 705 โรงเรียนละทายวิทยา 3 10 5
10 706 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 1 1 1
11 708 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 32 222 77
12 709 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 26 115 48
13 710 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 1 5 2
14 711 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 9 29 16
15 712 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 10 57 16
16 713 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 2 5 4
17 714 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 4 21 9
18 700 โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ 1 16 4
19 701 โรงเรียนมารีวิทยา 1 1 1
20 703 โรงเรียนรวมสินวิทยา 1 2 1
21 707 โรงเรียนวัดมหาพุทธราม 1 1 1
22 704 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ 0 0 0
รวม 137 561 248
809

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]