หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 737 โรงเรียนกำแพง 34 115 58
2 738 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 3 9 5
3 739 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 6 43 14
4 741 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 4 7 6
5 742 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 9 19 14
6 743 โรงเรียนบึงบูรพ์ 4 8 6
7 744 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 8 62 21
8 745 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 22 39 30
9 746 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 7 52 8
10 747 โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 3 18 6
11 748 โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา 1 1 1
12 750 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม 2 7 4
13 740 โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา 6 14 10
14 749 โรงเรียนโพธิ์ศรีสุววรณวิทยาคม 5 15 9
รวม 114 409 192
601

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]