หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 909 โรงเรียนกัลยาณวัตร 35 107 59
2 911 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 10 16 12
3 912 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 2 3 3
4 913 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 2 7 3
5 914 โรงเรียนขามแก่นนคร 16 114 41
6 915 โรงเรียนนครขอนแก่น 14 78 29
7 916 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 3 7 4
8 918 โรงเรียนฝางวิทยายน 1 1 1
9 921 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ 1 3 2
10 922 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย 2 2 2
11 923 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 1 1 1
12 924 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น 2 4 4
13 925 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 13 36 23
14 926 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 1 1 1
15 927 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 2 6 4
16 910 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 1 15 3
17 919 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 6 21 12
18 920 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม 1 1 1
19 917 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1 3 2
รวม 114 426 207
633

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]