หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 945 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 4 7 7
2 946 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 4 7 6
3 947 โรงเรียนพล 10 76 25
4 948 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา 2 6 4
5 949 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 12 20 16
6 950 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 14 50 27
7 952 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 5 14 9
8 954 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 5 56 16
9 955 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 9 12 11
10 956 โรงเรียนโนนข่าวิทยา 4 11 4
11 957 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 4 14 7
12 951 โรงเรียนอมตวิทยา 7 51 19
13 953 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 22 103 42
รวม 102 427 193
620

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]