หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 056 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 6 61 20
2 057 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1 5 2
3 058 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 5 9 7
4 059 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 9 16 13
5 060 โรงเรียนตานีวิทยา 4 14 6
6 061 โรงเรียนตาเบาวิทยา 1 1 1
7 062 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 10 16 15
8 063 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 5 10 8
9 064 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 6 24 11
10 065 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 9 63 25
11 066 โรงเรียนพระแก้ววิทยา 5 45 13
12 067 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 3 22 11
13 068 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 3 3 3
14 069 โรงเรียนสังขะ 29 140 58
15 071 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 1 1 1
16 072 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 3 6 5
17 073 โรงเรียนแนงมุดวิทยา 7 12 9
18 074 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 2 6 3
19 075 โรงเรียนโคกยางวิทยา 4 15 7
20 076 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 4 4 4
21 070 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา 3 3 3
รวม 120 476 225
701

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]