หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 856 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 4 10 8
2 857 โรงเรียนจิกดู่วิทยา 5 7 7
3 858 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 3 20 9
4 860 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม 2 44 11
5 861 โรงเรียนนายมวิทยาคาร 2 2 2
6 862 โรงเรียนนาวังวิทยา 6 16 11
7 863 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา 1 5 2
8 864 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 4 6 6
9 865 โรงเรียนปทุมราชวงศา 5 9 6
10 866 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 5 5 5
11 867 โรงเรียนพนาศึกษา 7 48 16
12 869 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 7 45 18
13 870 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 1 6 3
14 871 โรงเรียนศรีเจริญศึกษา 2 4 3
15 872 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม 1 1 1
16 873 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 13 44 19
17 874 โรงเรียนอำนาจเจริญ 27 91 47
18 875 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 9 88 34
19 876 โรงเรียนเสนางคนิคม 3 8 6
20 859 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 1 1 1
21 868 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 8 16 12
รวม 116 476 227
703

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]