หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 341 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 6 8 7
2 338 โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร 6 21 14
3 339 โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม 2 4 3
4 340 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 1 3 2
5 342 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 9 46 16
6 343 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี 1 2 2
7 344 โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล 1 1 1
8 345 โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 7 13 11
9 346 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 11 22 15
10 347 โรงเรียนสร้างคอมวิทยา 2 45 4
11 348 โรงเรียนสามพร้าววิทยา 2 6 4
12 349 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 8 15 12
13 350 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม 1 6 3
14 351 โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม 6 9 8
15 352 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 1 3 2
16 353 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 4 8 7
17 354 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 19 90 32
18 355 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ๒ 1 3 2
19 356 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช 1 1 1
20 359 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 5 60 17
21 360 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 12 21 18
22 357 โรงเรียนเทศบาล ๓ 5 17 9
23 358 โรงเรียนเทศบาล ๖ 3 3 3
รวม 114 407 193
600

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]