หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1048 โรงเรียนกุมภวาปี 15 53 27
2 1049 โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ 3 10 6
3 1050 โรงเรียนคำยางพิทยา 2 41 9
4 1051 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม 2 6 4
5 1052 โรงเรียนทมนางามวิทยาคม 2 2 2
6 1053 โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม 2 3 2
7 1054 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม 2 8 4
8 1056 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 22 65 39
9 1057 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 19 50 33
10 1058 โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 5 20 12
11 1059 โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ 3 12 7
12 1060 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 5 10 8
13 1061 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 4 11 8
14 1062 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 8 78 24
15 1063 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 2 2 2
16 1064 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 3 3 3
17 1047 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 3 9 6
18 1055 โรงเรียนพันดอนวิทยา 2 6 4
รวม 104 389 200
589

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]