หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 304 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 4 42 13
2 306 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 1 5 2
3 307 โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 3 5 4
4 308 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1 2 1
5 309 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 18 46 28
6 311 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 10 31 20
7 312 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 14 36 18
8 313 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 6 12 10
9 316 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 6 27 16
10 318 โรงเรียนหนองหานวิทยา 14 101 30
11 319 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 7 13 11
12 320 โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1 8 3
13 321 โรงเรียนไชยวานวิทยา 2 4 3
14 315 โรงเรียนพิชญวิทย์ 1 1 1
15 317 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 2 2 2
16 305 โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 3 5 4
17 310 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 2 5 2
18 314 โรงเรียนพังงูพิทยาคม 1 3 1
รวม 96 348 169
517

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]