หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 782 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 12 59 24
2 783 โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร 3 48 12
3 786 โรงเรียนพังเคนพิทยา 13 32 23
4 787 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 15 48 26
5 788 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 2 6 4
6 790 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร 1 5 2
7 791 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 13 69 28
8 794 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 8 10 9
9 795 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 2 2 2
10 796 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 19 50 38
11 784 โรงเรียนดำรงวิทยา 1 1 1
12 785 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 8 36 17
13 789 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 2 9 2
14 792 โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม 3 20 8
15 793 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 3 7 4
รวม 105 402 200
602

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]