สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีชัยภูมิ 55 1 1 0 57
2 หนองบัวแดงวิทยา 41 2 0 1 43
3 ชัยภูมิภักดีชุมพล 39 10 1 0 50
4 ภูเขียว 38 1 0 0 39
5 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 34 10 1 0 45
6 บ้านเขว้าวิทยายน 30 10 0 0 40
7 เมืองพญาแลวิทยา 28 9 4 0 41
8 จัตุรัสวิทยาคาร 27 2 1 0 30
9 แก้งคร้อวิทยา 27 1 1 0 29
10 บ้านแท่นวิทยา 26 6 0 0 32
11 ภักดีชุมพลวิทยา 25 7 2 0 34
12 นายางกลักพิทยาคม 25 5 1 0 31
13 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 25 3 2 0 30
14 บ้านท่าโป่ง 24 7 4 0 35
15 คอนสวรรค์ 18 6 1 0 25
16 นาหนองทุ่มวิทยา 18 5 0 0 23
17 หนองคอนไทยวิทยาคม 18 2 0 0 20
18 คูเมืองวิทยา 17 11 1 0 29
19 ละหานเจริญวิทยา 17 5 4 0 26
20 คอนสารวิทยาคม 16 3 2 0 21
21 หนองบัวระเหววิทยาคาร 15 5 2 0 22
22 เจียงทองพิทยาคม 15 4 0 0 19
23 กุดตุ้มวิทยา 13 6 2 1 21
24 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 13 6 2 0 21
25 เทพสถิตวิทยา 12 3 2 0 17
26 หนองบัวบานวิทยา 12 0 1 0 13
27 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 11 4 1 0 16
28 เพชรพิทยาสรรค์ 11 3 3 0 17
29 สามหมอวิทยา 11 2 0 0 13
30 พระธาตุหนองสามหมื่น 11 1 0 0 12
31 ปูด้วงศึกษาลัย 10 2 2 0 14
32 ซับใหญ่วิทยาคม 10 1 0 0 11
33 ห้วยต้อนพิทยาคม 9 9 2 0 20
34 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม 9 2 0 1 11
35 บ้านค่ายวิทยา 9 0 1 0 10
36 เนินสง่าวิทยา 8 2 1 0 11
37 ห้วยแย้วิทยา 7 4 0 1 11
38 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 7 0 0 0 7
39 บางอำพันธ์วิทยาคม 6 1 0 0 7
40 บำเหน็จณรงค์วิทยาคม 6 0 0 0 6
41 โนนสะอาดวิทยา 4 5 2 0 11
42 ภูพระวิทยาคม 3 3 1 0 7
43 เริงรมย์วิทยาคม 2 0 0 0 2
44 บ้านหนองข่า 1 2 3 0 6
45 ชีลองวิทยา 1 1 0 0 2
รวม 764 172 51 4 991