สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีชัยภูมิ 30 11 6 47 56 1 1 0 58
2 ภูเขียว 26 8 2 36 38 1 0 0 39
3 จัตุรัสวิทยาคาร 21 5 4 30 29 2 1 0 32
4 หนองบัวแดงวิทยา 18 12 5 35 44 2 0 1 46
5 บ้านแท่นวิทยา 17 12 8 37 33 6 0 0 39
6 ชัยภูมิภักดีชุมพล 16 16 3 35 44 10 1 0 55
7 แก้งคร้อวิทยา 14 10 2 26 27 1 1 0 29
8 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 13 11 5 29 34 10 1 0 45
9 นายางกลักพิทยาคม 13 7 6 26 28 5 1 0 34
10 บ้านเขว้าวิทยายน 11 5 5 21 30 10 0 0 40
11 ภักดีชุมพลวิทยา 10 4 8 22 31 7 2 0 40
12 นาหนองทุ่มวิทยา 10 4 6 20 21 5 0 0 26
13 บ้านท่าโป่ง 9 12 6 27 25 7 4 0 36
14 เทพสถิตวิทยา 8 2 1 11 12 3 2 0 17
15 คอนสารวิทยาคม 7 5 6 18 17 3 2 0 22
16 หนองบัวบานวิทยา 7 1 1 9 12 0 1 0 13
17 เมืองพญาแลวิทยา 6 7 8 21 31 9 4 0 44
18 ซับใหญ่วิทยาคม 6 3 2 11 10 1 0 0 11
19 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 5 11 7 23 32 3 2 1 37
20 หนองคอนไทยวิทยาคม 5 8 4 17 18 2 0 0 20
21 บ้านค่ายวิทยา 5 5 2 12 16 0 1 0 17
22 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 5 4 2 11 11 4 1 0 16
23 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม 5 4 1 10 12 2 0 1 14
24 พระธาตุหนองสามหมื่น 5 2 2 9 11 1 0 0 12
25 ละหานเจริญวิทยา 4 10 7 21 18 5 4 0 27
26 เพชรพิทยาสรรค์ 4 4 4 12 12 4 3 0 19
27 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 4 3 5 12 13 6 2 0 21
28 บำเหน็จณรงค์วิทยาคม 4 3 0 7 7 0 0 0 7
29 หนองบัวระเหววิทยาคาร 3 9 3 15 15 5 2 0 22
30 สามหมอวิทยา 3 3 4 10 13 2 0 0 15
31 ห้วยต้อนพิทยาคม 3 2 2 7 9 9 2 0 20
32 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 3 2 1 6 7 0 0 0 7
33 บางอำพันธ์วิทยาคม 3 2 0 5 6 1 0 0 7
34 เนินสง่าวิทยา 2 5 2 9 8 2 1 0 11
35 คูเมืองวิทยา 2 3 8 13 21 11 1 0 33
36 คอนสวรรค์ 2 3 5 10 18 6 1 0 25
37 ปูด้วงศึกษาลัย 2 2 1 5 10 2 2 0 14
38 กุดตุ้มวิทยา 1 3 4 8 14 6 2 1 22
39 ห้วยแย้วิทยา 1 3 4 8 7 4 0 1 11
40 โนนสะอาดวิทยา 1 3 0 4 9 5 2 0 16
41 ภูพระวิทยาคม 1 1 0 2 3 3 1 0 7
42 บ้านหนองข่า 1 1 0 2 1 2 3 0 6
43 เจียงทองพิทยาคม 0 5 7 12 17 5 0 0 22
44 เริงรมย์วิทยาคม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
45 ชีลองวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
รวม 316 237 159 712 833 174 51 5 1,058