สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีชัยภูมิ 56 1 1 0 58
2 ชัยภูมิภักดีชุมพล 44 10 1 0 55
3 หนองบัวแดงวิทยา 44 2 0 1 46
4 ภูเขียว 38 1 0 0 39
5 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 34 10 1 0 45
6 บ้านแท่นวิทยา 33 6 0 0 39
7 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 32 3 2 1 37
8 เมืองพญาแลวิทยา 31 9 4 0 44
9 ภักดีชุมพลวิทยา 31 7 2 0 40
10 บ้านเขว้าวิทยายน 30 10 0 0 40
11 จัตุรัสวิทยาคาร 29 2 1 0 32
12 นายางกลักพิทยาคม 28 5 1 0 34
13 แก้งคร้อวิทยา 27 1 1 0 29
14 บ้านท่าโป่ง 25 7 4 0 36
15 คูเมืองวิทยา 21 11 1 0 33
16 นาหนองทุ่มวิทยา 21 5 0 0 26
17 คอนสวรรค์ 18 6 1 0 25
18 ละหานเจริญวิทยา 18 5 4 0 27
19 หนองคอนไทยวิทยาคม 18 2 0 0 20
20 เจียงทองพิทยาคม 17 5 0 0 22
21 คอนสารวิทยาคม 17 3 2 0 22
22 บ้านค่ายวิทยา 16 0 1 0 17
23 หนองบัวระเหววิทยาคาร 15 5 2 0 22
24 กุดตุ้มวิทยา 14 6 2 1 22
25 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 13 6 2 0 21
26 สามหมอวิทยา 13 2 0 0 15
27 เพชรพิทยาสรรค์ 12 4 3 0 19
28 เทพสถิตวิทยา 12 3 2 0 17
29 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม 12 2 0 1 14
30 หนองบัวบานวิทยา 12 0 1 0 13
31 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 11 4 1 0 16
32 พระธาตุหนองสามหมื่น 11 1 0 0 12
33 ปูด้วงศึกษาลัย 10 2 2 0 14
34 ซับใหญ่วิทยาคม 10 1 0 0 11
35 ห้วยต้อนพิทยาคม 9 9 2 0 20
36 โนนสะอาดวิทยา 9 5 2 0 16
37 เนินสง่าวิทยา 8 2 1 0 11
38 ห้วยแย้วิทยา 7 4 0 1 11
39 บำเหน็จณรงค์วิทยาคม 7 0 0 0 7
40 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 7 0 0 0 7
41 บางอำพันธ์วิทยาคม 6 1 0 0 7
42 ภูพระวิทยาคม 3 3 1 0 7
43 เริงรมย์วิทยาคม 2 0 0 0 2
44 บ้านหนองข่า 1 2 3 0 6
45 ชีลองวิทยา 1 1 0 0 2
รวม 833 174 51 5 1,058