สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 47 2 0 0 49
2 สหัสขันธ์ศึกษา 40 4 1 0 45
3 กมลาไสย 40 1 1 0 42
4 อนุกูลนารี 34 3 1 0 38
5 สามชัย 30 4 0 0 34
6 ร่องคำ 30 2 1 0 33
7 เมืองกาฬสินธุ์ 23 1 2 0 26
8 ดอนจานวิทยาคม 16 1 1 0 18
9 ดอนไทรงามพิทยาคม 13 2 1 0 16
10 นามะเขือพัฒนศึกษา 10 0 0 0 10
11 ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 9 5 0 0 14
12 โคกศรีเมือง 9 3 0 0 12
13 เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 8 1 0 0 9
14 โนนศิลาพิทยาคม 7 4 1 0 12
15 จำปาหลวงวิทยาคม 5 2 0 0 7
16 ธัญญาพัฒนวิทย์ 4 2 0 0 6
17 เมืองเหนือวิทยาคม 4 1 0 0 5
18 แก่งนาจารย์พิทยาคม 2 2 1 0 5
19 วัดเวฬุวัน 1 2 1 0 4
20 หนองสอพิทยาคม 1 0 1 0 2
รวม 333 42 12 0 387