หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์  
2 ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์  
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์  
5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  
6 โรงเรียนบ้านพลวง (พรหมบำรุงราษฎร์)  
7 โรงเรียนปราสาท  
8 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี  
9 โรงเรียนรัตนวิทยาคม  
10 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก  
11 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"  
12 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร  
13 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี  
14 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  
15 โรงเรียนเมืองสุรินทร์  


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]